Ulaz za korisnike

Gradnja Zagreb arene

|
Ova slika trenutno nije pronađena
 

ZAGREB - Procijenjena je vrijednost investicije do 100 milijuna eura, ali ovisi o tome koji će se popratni sadržaji graditi i na čijem zemljištu. Zagrebačko Poglavarstvo razmatra četiri varijante lokacija i modela gradnje Zagreb arene, rukometne dvorane za 18.000 gledatelje.

Iako postoji gradonačelnikova zabrana da se priča o novoj dvorani dok ne bude donesena odluka, u Poglavarstvu smo uspjeli doznati koje su to varijante, koje su im mane i prednosti i koja je najizglednija. Najvjerojatnija je opcija da će privatni partner grada biti Ingra, koja je na čelu konzorcija u kojem su još grčki Dectahlon i Sport Stadia Net, partner Slavka Šimunovića, koji je već odmakao u pregovorima sa Splitom.

Operativni leasing Model partnerstva s konzorcijem jednak je kao u Splitu - operativni leasing, ali još nisu usaglašene dvije stvari - na čijem zemljištu će se graditi i po čijem projektu. Na Laništu, uz Jadransku aveniju, u blizini Sveučilišne bolnice nalaze se dvije lokacije dovoljno velike za gradnju, sjevernija je u vlasništvu grada, a južnija u vlasništvu Ingre. Po dosadašnjim informacijama, Ingra je zainteresirana za gradnju na svom zemljištu i po već gotovom projektu koji bi bio sličan dvorani u Krakowu koju je radio Dectahlon, a dvorana bi imala i popratne ugostitetljske i trgovačke sadržaje koji bi pomogli u povratu investicije. Zavisno od toga na čijem zemljištu će biti građeno i s kojim popratnim sadržajima, procjene investicije se kreću od 50 do 100 milijuna eura. S druge strane, uskoro će biti gotovo 10 novih arhitektonskih rješenja dvorane, a u slučaju da Ingra gradi po svom projektu, propalo bi 882 tisuće kuna koje su osigurane za nagrade autorima. Mogući kompromis je gradnja Ingre po novom projektu, ali bi to oteglo proceduru, što nikome ne odgovara. Saznajemo i da su obije strane zatražile visoka jamstva - Ingra u davanju rokova do koje moraju biti rješene administrativni poslovi i dozvole, a grad je zatražio jake bankovne garancije. Ta varijanta grad najmanje stoji, ali će u roku od 25 do 30 godina kroz mjesečni najam morati izdvojiti znatno veća sredstva privatnom partneru od početne investicije. Za visinu otplate je također važno na čijem zemljištu će biti dvorana, ali Ingra i njeni partneri zato preuzimaju rizik punjenja dvorane. Druga varijanta koju u gradu razmatraju je gradnja na vlastitom zemljištu uz Jadransku aveniju, po arhitektonskim rješenjima dobivenim u natječaju. Ta varijanta je moguća ukoliko bi Vlada ipak odlučila sufinancirati izgradnju, što je malo vjerojatno. Iako bi gradnju financirao holding, a ne gradski proračun u kojem nema 100 milijuna eura za dvoranu, osim novca, prepreka je i vrijeme koje bi se moralo izgubiti na javnom natječaju za izvođače radova. Pad "rukometnog zakona" je stvorio najviše poteškoća za ovaj model. Više o ovoj temi na www.Poslovni.hr

Materijali