Ulaz za korisnike

Granične linije

|
Granične linije
 
Granične linije
Granične linije

Granične linije označavaju liniju razgraničenja između dva građevinska objekta, a to mogu biti, npr. rubni travnati ivičnjaci, betonske ploče, čelični cijevni profili, niži drveni stupići, daske ili niži zidovi i suhozidi.

Materijali