Ulaz za korisnike

Green Building Professional cjelogodišnji edukacijski program

|
Green Building Professional cjelogodišnji edukacijski program
 
Green Building Professional cjelogodišnji edukacijski program
Savjet za zelenu gradnju u Hrvatskoj ponosno objavljuje početak "Green Building Professional" cjelogodišnjeg edukacijskog programa.
Svjetskim istraživanjima dokazano je da energetski učinkovite zgrade, objekti i prostori koji su kreirani, izvedeni i održavani prema principima zelene gradnje - tako da vode računa o zdravlju svojih korisnika i njihovoj ugodi u prostoru, te imaju i njeguju dalekosežni pogled na neutralni ili čak pozitivni utjecaj na prirodni okoliš i urbanu sredinu u kojoj se nalaze, ostvaruju dodatnu vrijednost za sve – investitora, društvo, prirodu i same korisnike. Ti podaci dokazuju da su održivi razvoj i zelena gradnja daleko više od trenda.

Kako bi omogućio edukaciju i profiliranje generacije međunarodno priznatih stručnjaka u Hrvatskoj, a s ciljem što skorije implementacije promjena u načinu planiranja i gradnje građevinskih projekata u Hrvatskoj te načinu njihova korištenja, Savjet za zelenu gradnju u Hrvatskoj, u suradnji sa drugim europskim savjetima, ove jeseni lansira:

Green Building Professional cjelogodišnji edukacijski program

Cilj „Green Building Professional“ cjelogodišnjeg edukacijskog programa je podizanje naraštaja multi-disciplinarnih stručnjak u području zelene gradnje, njezinog projektiranja i financiranja; ekoloških materijala za gradnju, opremanje i obnovu; procjena vrijednosti i životnog ciklusa zgrada s obzirom na zelene elemente; oblikovanje krajobraza, dizajn svjetla, ostvarivanja ušteda kroz reciklažu i uštedu energije – u cjelini kreiranje radnog i životnog prostora koji će biti zdraviji, ugodniji i produktivniji, a temeljem zelenih principa i održivosti. „Green Building Professional“ cjelogodišnji edukacijski program namijenjen je profesionalcima iz različitih relevantnih disciplina uključujući arhitekturu, strojarstvo, ekonomiju, financije, pravo, graditeljstvo, potom vlasnicima zgrada, zakupcima, poslovnim subjektima, investitorima, financijskim institucijama, građevinskim kompanijama, dobavljačima proizvoda i usluga u graditeljstvu, znanstvenicima i studentima - svima onima koji imaju za cilj biti usklađeni sa najnovijim trendovima u zelenoj gradnji te korištenju i održavanju prostora koje ima za cilj ostvarenje ušteda.

Povodom predstavljanja „Green Building Professional“ cjelogodišnjeg edukacijskog programa Vedrana Likan, predsjednica Savjeta za zelenu gradnju u Hrvatskoj izjavila je: „Green Building Professional“ cjelogodišnjim edukacijskim programom cilj nam je podići naraštaj mulit-disciplinarnih stručnjaka koji će biti kreatori, upravitelji i korisnici zelenijih radnih i životnih prostora, bez obzira na to u kojoj branši rade i da li se njihova pozicija danas odnosi na stručni profil poput arhitekta ili inženjera, poziciju voditelja ureda ili tehničkog održavanja, ili pak na investitora, vlasnika ili developera nekretninskih projekata. Polaznici ovog cjelogodišnjeg programa, uz stjecanje međunarodno priznatog certifikata „Green Building Professional“ koji ima svoju prepoznatljivost i vrijednost u svim zemljama naročito centralne i zapadne Europe, ovim programom steći će znanje kojime će aktivno moći osmišljavati, graditi, voditi, održavati i znati koristiti prostore po zelenim principima te time moći:

 • ostvarivati niže troškove održavanja i maksimalne uštede energije,
 • aktivirati prostor koji će maksimizirati zadovoljstvo i produktivnost njegovih korisnika,
 • koristiti materijale i opremu sa najmanjim mogućim ugljičnim otiskom i štetnim djelovanjem na okoliš i korisnike objekta,
 • naučiti na koji način ocijeniti i procijeniti zeleni potencijal zgrade ili prostora,
 • saznati više o pravnom okviru i regulativi vezanoj za zelenu gradnju,
 • uvidjeti mogućnosti i prednosti iskorištenja prirodnih resursa poput sunčeve energije i svjetla – u službi kvalitete prostora, kreiranja atmosfere te posljedično efikasnosti u korištenju energije,
 • saznati na koji način tijekom korištenja prostora prakticirati i promicat ekološke principe ponašanja,
 • specifičnosti i sličnosti međunarodnih sustava certificiranja zelenih zgrada - LEED®, BREEAM te DGNB
 • te još mnogo toga.“

  „Green Building Professional“ cjelogodišnji edukacijski program sastoji se od 8 obaveznih i 6 izbornih modula. Za dobivanje certifikata „Green Building Professional“ polaznici će morati proći 8 obaveznih i 2 izborna modula te proći završni ispit po završetku programa. Cijena cjelogodišnjeg programa za članove Savjeta za zelenu gradnju u Hrvatskoj iznosi 7,500 kuna dok za ne-članove 12,000 kuna.

  „Green Building Professional“ cjelogodišnji edukativni program počinje u listopadu, a do kraja ove godine realizirat ćemo ukupno tri od 14 edukativnih modula na temu: Creating & Managing Greener Workspaces – 28. Listopad, Sustainable Materials & Resources – 18. Studeni, Green Design Principles – 16. Prosinac. Program će se provoditi ugledni strani predavači na engleskom jeziku, a biti će osiguran i simultani prijevod na hrvatski jezik.

  Ostali moduli u sklopu „Green Building Professional“ cjelogodišnjeg edukacijskog programa održavat će redovito jednom mjesečno, a oni su: Financial Valuation of Green Building, Legal Requirements & Voluntary Certification for Green Buildings, Lighting Design & Smart Buildings, Managing Green Building Projects, Sustainable Site Selection & Management, Building Envelopes of Green Buildings, Energy Management & Integration with Renewable Energy Sources, HVAC & Hot Water Solutions; Environment, Technology, & Design, Landscape & Exterior Design, Water Preservation & efficiency.

  Za dodatne informacije slobodno kontaktirajte:

 • Vedrana Likan, predsjednica Savjeta za zelenu gradnju u Hrvatskoj Vedrana.Likan@gbccroatia.org ili
 • Mateja Bartolić, voditeljica ureda Savjeta za zelenu gradnju Mateja.Bartolic@gbccroatia.org
 • Tel: 014886296

  O Savjetu za zelenu gradnju u Hrvatskoj: Savjet za zelenu gradnju u Hrvatskoj osnovan je u ljeto 2009. sa svrhom poticanja i provođenja promjena u načinu planiranja i gradnje građevinskih projekata u hrvatskoj i načina njihova korištenja, s ciljem održivosti, a uzimajući u obzir usklađenje interesa onih koji koriste objekte, očuvanosti okoliša, društvene odgovornosti i ekonomske isplativosti. Ključni cilj Savjeta je voditi transformaciju hrvatskog tržišta graditeljstva i nekretnina prema održivosti, promovirajući programe zelene gradnje i tehnologije, kao i integraciju dostupnih i stečenih znanja, iskustva i spoznaja o zelenoj gradnji u projektiranje i dizajn, izvođenje i funkcioniranje građevina u Hrvatskoj. Savjet za zelenu gradnju u Hrvatskoj okuplja 50-ak članova, mahom vodeće tvrtke u projektiranju, proizvodnji građevinskog materijala i opreme, financiranju i izvođenju građevinskih projekata, tvrtke specijalizirane za tehnologiju energetske učinkovitosti, alternativnih izvora energije, udruge, obrazovne institucije, banke, veleposlanstva, gospodarske komore, savjetnike i arhitekte. Za dodatne informacije posjetite www.gbccroatia.org ili nas nazovite na 014886296.

 • Materijali