Ulaz za korisnike

Grijaće cijevi i toplinska izolacija

|
Grijaće cijevi i toplinska izolacija
 
Grijaće cijevi i toplinska izolacija
Grijaće cijevi i toplinska izolacija

Cjevovodi preuzimaju raspodjelu topline od centralnog proizvođača do pojedinačnih površina koje treba zagrijavati. Kao nositelj topline služi većinom voda. Voda za grijanje ohlađena na površinama koje se zagrijavaju odvodi se ponovno u proizvođač topline. Cjevovodi su tako dimenzionirani da brzine strujanja nisu velike pa tako ni zvukovi nisu prejaki. Razlikuju se jednocijevni i dvocijevni sustavi. Grijaće cijevi se postavljaju na žbuku, ispod žbuke, na estrih ili u termoizolacijski sloj ispod estriha (razina grijanja i razina estriha su razdvojeni), u okvirima moderniziranja starijih objekata i iza pokrivnih podnožaka. Važna je dobra izolacija cijevi. Zahtjevi u pogledu izolacije za postrojenja grijanja propisani su u pravilniku o uštedi energije. Cirkulacijska crpka tople vode (regulira se višestupanjski ili bez stupnjeva) brine zato da nositelj topline struji kontinuirano. Preporuča se ugradnja crpke s reguliranim brojem obrtaja za automatsku prilagodbu volumenskoj struji i za izbjegavanje šumova strujanja. Obračun ovisan o potrošnji za kuće sa više obitelji je zakonski propisan. Vrši se preko razdjelnika troškova grijanja ili toplinskog brojila, koji je integriran u toplinsku razdjelnu mrežu.

Materijali