Ulaz za korisnike

Grijanje energijom okoliša

|
Grijanje energijom okoliša
 
Grijanje energijom okoliša
Grijanje energijom okoliša

Sunčeva energija, toplina zraka, zemlje (toplinske crpke) ili bioplin koji nastaje vrenjem organskih materijala (kućni otpad, mulj od pročišćavanja, stajsko đuibrivo), mogu se koristiti kao alternativni nositelji energije za grijanje i pripremu tople vode.

Korištenje alternativnih izvora energije podržava se sve više javnim poticajnim programima.

Biomasa kao drveni rezani otpad, iverje, sjeckana slama i ostali poljoprivredni otpad mogu se u ruralnim područjima koristiti kao energent. Biogas se prije svega koristi u poljoprivredi. Proizvodnja i potrebe za plinom nisu uvijek usaglašeni, tako da je neophodan spremnik plina, npr. plastični spremnik postavljen vani i zaštićen od utjecaja atmosferilija i vjetra.

Solarna energija se može dobro iskoristiti na našim geografskim širinama te se primijeniti i za pripremu tople vode.

 

Materijali