Ulaz za korisnike

Grijanje i hlađenje

|
Grijanje i hlađenje
 
Grijanje i hlađenje
Poboljšana toplinska zaštita u građenju provodi se već niz godina. To omogućava da se danas stropovi s hlađenjem mogu upotrijebiti i za grijanje. Registri za grijanje i hlađenje isporučuju se na transportnim postoljima te se pomoću građevinskog krana dižu na strop s oplatom, i tamo nastavljaju ručno polagati

Strop s grijanjem i hlađenjem sastoji se od registara, koji se na licu mjesta polažu na oplatu stropa i zabetoniraju se kod izvedbe grubog betonskog stropa. Ispod stabilizirajuće hasure od građevnog čelika nalazi se cijevni registar položen u obliku puža od visokofleksibilnih polibutenskih cijevi fiksiran steznim letvicama. Drugačije nego što je kod «aktiviranja betonske jezgre» ili «aktiviranja građevnog dijela» nivo cijevi se nalazi jedva iznad donjeg dijela stropa s betonskim pokrovom od cca 1,5 cm i nije smješten u sredinu građevnog dijela koji treba aktivirati. Pomoću tog položaja ugradnje okrenutog prema prostoriji, postiže se brzo regulacijsko ponašanje stropa, a istovremeno se koristi termička akumulacijska sposobnost građevnog dijela.

Raspoređivanje temperature

Dobra toplinska provodljivost betona utječe na ravnomjerno raspoređivanje temperature na stropu, tako da se nasuprot drugih sistema stropova s hlađenjem ostvaruju veći učinci hlađenja. Na taj se način ispunjavaju zahtjevi zgrada, koji odgovaraju zahtjevima tipičnih uredskih građevina:grijanje i hlađenje s jednim sistemom.

 • - specifični učinci hlađenja do 80 W/m2
 • - korištenje površina prostorija (ušteda investicijskih troškova)
 • - brzo vrijeme reakcije s kratkim periodima zagrijavanja i rashlađivanja
 • - pridržavanje kriterija ugodnosti: predavanje topline zračenjem
 • - mala brzina strujanja zraka u prostoriji
 • - niska razina buke
 • - mala potreba za prostorom
 • - nevidljiva tehnika, transparentne površine su slobodne
 • - niske polazne temperature za korištenje regenerativnih energija
 • - individualne mogućnosti oblikovanja i predgotovljenost
 • - niska požarna opterećenja i ispunjenje F 90 i F 120 zahtjeva protupožarne zaštite bez dodatnih mjera
 • - kontinuirani tijek gradnje
   Izrada oplata, postavljanje stropnih registara za grijanje i hlađenje, izvedba donje armature, postavljanje električnih praznih cijevi, zgotovljavanje ostatka armature i betonski radovi tako se mogu odvijati za sudionike na sve tri građevine u nekoj vrsti kružnog putovanja. Po katu je u roku od po dva dana postavljeno oko 350 m2 registara.

 • Prije toga naravno potrebno je obaviti još neke radne korake u projektiranju i predgotovljavanju za izradu plana postavljanja: Nakon izračunavanja opterećenja hlađenja i površine registra, koja je proizašla iz tog proračuna, potrebno je usklađivanje sudionika u projektiranju. Utvrđivanje su «tabu-zona» koje proizlaze iz odsječaka betoniranja, statičkih radova i priprema za eventualno kasniju prenamjenu.

  Kod statičkih radova treba zbog velikog raspona i zahtjeva za stabilnosti osloboditi različite radijuse oko oslonaca instalacija. Za kasniju suhu izgradnju (vađenje) oslobođene su određene zone, kako bi ih se bez rizika moglo usidriti u stropu. Daljnje tabu-zone mogu proizaći npr. iz instalacija za rasvjetu i sl. Važno je izrađivaču oplate pravovremeno dati točke prodiranja. Na tim se točkama uobičajena industrijska oplata zamjenjuje drvenom. Prije konačnog dimenzioniranja i postavljanja mora biti poznato, da li će se upotrijebiti akustična žbuka i koja. U pravilu je upotreba moguća, no treba se pravovremeno usuglasiti s ponuđačem sistema.

   Racionalno polaganje

 • Na pripremljenoj su oplati nacrtane tabu-zone. Registri za grijanje i hlađenje su isporučeni na transportnim postoljima, pomoću građevinskog krana su dignuti na strop s oplatom, i tamo je nastavljeno ručno polaganje. Ispravan redosljed registara kod isporuke je odlučujući za efektivnu montažu. Nakon polaganja registara postavljeni su priključni vodovi do točaka provlačenja. Priključni su vodovi na gornjem katu provučeni prema dolje, a na donjem katu prema gore.

  Budući da nije bilo moguće fiksiranje cijevnih registara na oplatu, oni su sapeti zajedno s građevnim čelikom. To je naraočito važno u područjima gdje se priključni vodovi vode iznad drugih registara. Nakon postavljanja i neposredno prije betoniranja registri su pojedinačno ispitani na nepropusnost. Tlak zraka od 5 bara se pri tome kontrolira na ispitnom tlačnom ventilu, pomoću «ispitivača tlaka za gume (zračnice)».

  Kod izvođenja betonskih radova i armiranja na sva tri objekta nije oštećena nijedna cijev. Niti nakon skidanja oplate na donjoj strani stropa nisu se vidjele nikakve cijevi. Potporni razmak šina za fiksiranje od maksimalnih 45 cm, unutarnji tlak zraka i tendencijalno isplivavanje u betonu drže cijevi u željenoj zoni. Zavrnute cijevi se bez problema daju popraviti zbog tankog betonskog pokrovnog sloja.

  Prostorije se mogu opskrbljivati kondicioniranim zrakom preko ispusta za zrak na prednjoj strani prozora s higijenski potrebnim volumnim protokom. Za kanalsko vođenje iskorištava se dvostruki pod na prvom katu. Tu su također smješteni razdjelnici za registre za grijanje i hlađenje, vodovi su sprovedeni na stropu na gornjem katu u zidnim prorezima. Prije stavljanja u pogon registre treba pojedinačno isprati, a do odzračivanja dolazi automatski na osnovi malog promjera cijevi. Dogovoreno je i termografsko ispitivanje.

 • Izvor: www.masmedia.hr

Materijali