Ulaz za korisnike

Grijanje - koje je rješenje ispravno?

|
Grijanje - koje je rješenje ispravno?
 
Grijanje - koje je rješenje ispravno?
Od ove godine u nekim zemljama Europske Unije donesene su odredbe koje zahtijevaju izmjenu sustava za zagrijavanje čija potrošnja iznosi više od 25 kWh i čiji toplinski gubici na izlazne plinove iznose više od 10 %.

Grijanje

Osim toga odredba u ovim zemljama zahtijeva i izmjenu kotla koji su proizvedeni prije 1978 g., s nekim iznimkama, i koje kao takve treba zamijeniti novom opremom.No kod izbora i kupovine odgovarajuće tehnike valja slijediti ne samo zakonske odredbe nego i vlastiti ukus.

Dok neki od nas vole toplinu koju prouzvodi kaljeva peć, dotle drugi podno grijanje smatraju najboljim rješenjem. Neovisno od izbora tehničkih rješenja koja se danas nalaze na tržištu preporuča se ponajprije ugradnja ekonomski i ekološki prihvatljivih rješenja.

Plinsko grijanje - učinkovito i ekološki prihvatljivo

Odlučimo li se za prirodni plin kao pogonsko gorivo u našem sustavu za grijanje profitirat ćemo zahvaljujući njegovoj energetskoj iskoristivosti i ekološkoj prihvatljivosti. Donedavno su najbolji način iskorištavanja energije predstavljali "sustavi niskih temperatura".

Danas su tehnička rješenja daleko napredovala i ona kao takva izvrsno iskorištavaju energetsku vrijednost prirodnog plina. Stručnjaci ukazuju na to da bi kanal za odvod izlaznih plinova, kao što je npr. dimnjak trebao kvalitetno reagirati i na kondenziranu vodu kao i na hladne izlazne plinove.

Prirodni plin je ekološki vrlo prihvatljiv jer on jedva da sadrži spojeve sumpora i jer se kod njegova sagorijevanja oslobađa vrlo mala količina ugljičnog dioksida.Osim toga plin je izuzetno prihvatljivo rješenje i kad je riječ o vijeku trajanja i održavanju cijelog sustava za grijanje. Pretpostavka za kupnju i ugradnju sustava za grijanje na plin je priključak na lokalnu ili gradsku plinsku mrežu.

Drvo - istovremeno arhaično i suvremeno rješenje

Grijanje na drva predstavlja najstariji oblik grijanja. I - s obzirom na enormnu količinu dima koju oslobađa - jedva da možemo povjerovati u činjenicu: grijanje na drva jedno je od ekološki najprihvatljivijih načina grijanja.

Drvo tijekom sagorijevanja oslobađa u atmosferu samo onoliku količinu CO2 koliko je stablo primilo CO2 iz atmosfere tijekom rasta. Drvo se kao izvor energije koristi u obliku cjepanica ili posebnih drvnih smjesa. Drvne se smjese proizvode od sitnih komada drveta i iverja posebnim postupkom prešanja i na tržišt su ove smjese dostupne u različitim velićinama.

Zahvaljujući suvremenim tehničkim rješenjima postignut je vrlo visoki stupanja sagorijevanja ove drvene mase u peći i to uz oslobađanje minimalne količine štetnih tvari.U svakom slučaju jednostavnije je koristiti drvnu smjesu za loženje nego klasične cjepanice.

Ovakva smjesa oslobađa malu količinu štetnih plinova i ekološki je prihvatljiv način zagrijavanja. Jednostavno se unosi u prostor za sagorijevanje u peći. Ovaj je materijal za loženje povoljnije rješenje nego ista količina loživog ulja ili plina, no veći nabavni troškovi npr. ugradnje kamina, ovaj energent u ukupnoj cijeni čine skupljom alternativom.

Loživo ulje - neovisan izvor energije

Spremnik za opskrbu sustava za grijanje na loživo ulje zahtijeva puno prostora i potrebno ga je instalirati u odvojenom prostoru. Moguće je na tržištu pronaći najrazličitije veličine i oblike spremnika za loživo ulje. Uglavnom se ovi spremnici instaliraju na podu. Postoje i određene izvedbe visećih spremnika za lož ulje.

U usporedbi sa sustavom za grijanje na plin, nisu zanemarivi niti troškovi održavanja spremnika za loživo ulje. Energetska iskoristiva moć loživog ulja manja je od energetske ikoristivosti plina. Zbog toga kod ovih sustava često susrećemo drugačija tehnička rješenja.

U zadnje vrijeme na tržištu su se pojavile dvije različite izvedbe sagorijevanja lož ulja u peći. Novija verzija s tkz. plavim plamenikom omogućava potpuno sagorijejvanje lož ulja tako da se na taj način olobađa vrlo mala količina štetnih tvari.

Velika prednost grijanja na loživo ulje je činjenica da nismo prisiljeni koristiti usluge eksternog odn. vanjskog mrežnog napajanja. Lož ulje možemo jednostavno spremiti u odgovarajući spremnik u posebnom dijelu kuće, a na taj način možemo i dugoročno planirati troškove oko grijanja.

Nove tehnologije u sustavima za grijanje

U području alternativnog načina proizvodnje električne energije i topline solarna je energija zasigurno najraširenija metoda. U nadolazećm vremenu kad vrtoglavo počnu rasti cijene energenata kao što su plin i lož ulje solarna će energija postati još prihvatljivije i omiljenije rješenje.

Tako naprimjer prema provedenim istraživanjima i studijama solarni kolektor veličine 6 kvadratnih metara može pokriti 60 % potreba četveročlane obitelji za toplom vodom (kod kupanja, tuširanja i kuhanja) tijekom jedne godine.Jedan od najmodernijih načina grijanja temelji se na iskorištavanju sagorivih ćelija.

U ovom slučaju toplina nastaje kao rezultat kemijske reakcije vodika s kisikom. Novi uređaji odlikuju se velikom učinkovitošću, minimalnim emitiranjem CO2 u atmosferu i visokim stupnjem eneregetske iskoristivosti goriva. Vodik se uglavnom dobiva iz prirodnog plina, neka druga rješenja temelje se na iskorištavanju bio-plina.

Za privatne osobe ova je tehnologija još uvijek nedostupna. Od današnjih početaka do serijske proizvodnje uvakvih tehničkih rješenja proteći će još mnogo godina.

Zaključak

Svaki od gore opisanih energenata tijekom primjene, kupovine ili iskorištavanja pokazuje određene prednosti ili nedostatke. Možemo u vlastitom domu planirati i kombinirana rješenja, kao npr. plinsko grijanje s alternativnim rješenjem kao što je kaljeva peć. Idealan energent ne postoji: svaki vlasnik sam mora odlučiti s obzirom na vlastite planove, predodžbe, potrebe i financijska sredstva koje je rješenje za njega najbolje.

Materijali