Ulaz za korisnike

Grijanje s noćnim akumuliranjem

|
Grijanje s noćnim akumuliranjem
 
Grijanje s noćnim akumuliranjem
Grijanje s noćnim akumuliranjem

Uređaji s noćnim akumuliranjem se koriste za zagrijavanje prostorija. Oni konverzijom električne energije akumuliraju proizvedenu toplinu duže vrijeme u zato predviđenom akumulacijskom mediju te isto po potrebi emitiraju.

Materijali