Ulaz za korisnike

Groblje Kozala - ulazni trg i servisna zgrada

|
Groblje Kozala - ulazni trg i servisna zgrada
 
Groblje Kozala - ulazni trg i servisna zgrada
3LHD - Groblje Kozala - ulazni trg i servisna zgrada

INFO

Rekonstrukcija i dogradnja komunalne zgrade groblja Kozala i uređenje trga na ulazu u groblje daje novu vrijednost javnom prostoru grada Rijeke. Prostor groblja dio je zaštićene povijesne cjeline, kao jedno od rijetkih vrijednih groblja iz doba secesije. Analizom zadatka javila se potreba da se artikulira i oblikuje trg kao mjesto okupljanja i zadržavanja. Novo se pročelje jedinstvenog objekta tretira kao "lebdeća" kulisa trga u kojoj se zrcali postojeće zelenilo. Projektiranje trga ispred objekta predstavlja intermezzo na krivulji šetališta iz smjera parka prema groblju. Materijal plohe je bijeli kulir od grobnog bijelog lomljenca, univerzalnog elementa prepoznatljivosti prisutnosti groblja, transformiranog u tri vrste obrade. Projekt je sačuvao cvjećarske kioske smjestivši ih pod "lebdeći" volumen kuće u staklene cilindre, dodatno vizualno naglasivši intervenciju.

credits

 • Naziv djela: Groblje Kozala - ulazni trg i servisna zgrada
 • Autori: 3LHD: Saša Begović, Marko Dabrović, Tatjana Grozdanić Begović, Silvije
 • Novak, Ljerka Vučić, Siniša Glušica
 • Lokacija: Rijeka
 • Godina projekta: 2002.
 • Završetak gradnje: 2007.
 • Površina parcele: 1659 m2
 • Površina tlocrta: 216 m2
 • Fotografija: Sanjin Kunić, 3LHD arhiva

  www.uha.hr

 • Materijali