Ulaz za korisnike

Gromobranski uređaji

|
Gromobranski uređaji
 
Gromobranski uređaji
Gromobranski uređaji su preporučuju, neovisno o zakonskim propisima, i to za stambene objekte koji su posebno ugroženi gromom, npr. eksponirane lokacije, zatim krovovi pokriveni trstikom te ukoliko se radi o uređajima koji zahtijevaju zaštitu zbog svoje vrijednosti.

Gromobranski uređaji se sastoje od vanjske i unutarnje gromobranske zaštite

Dok vanjska gromobranska zaštita uglavnom otklanja opasnost od izbijanja požara, unutarnja gromobranska zaštita spriječava djelovanje struje groma na osobe, metalne instalacije, električna postrojenja i uređaje.

Vanjsku zaštitu čine hvatni uređaj, okomiti odvodi i uređaj za uzemljenje metalni dijelovi omotača zgrade mogu poslužiti kao hvatni uređaj. Odvodi spajaju hvatne uređaje s uređajima za uzemljenje i mogu se postavljati na žbuku, ali i ispod žbuke. Za antenske uređaje je gromobranska zaštita neophodna.

Unutarnja gromobranska zaštita obuhvaća izjednačavanje potencijala i ugradnju prenaponskih zaštitnih uređaja. Ona spriječava nastanak povećanog napona unutar zgrade.

Hvatni uređaji, odvodi, uređaj za uzemljenje kao i sve druge prateće mjere unutarnje gromobranske zaštite moraju biti međusobno usklađene od strane stručnog osoblje.

Postojeći gromobranski uređaji se prilikom renoviranja i mjera sanacije moraju provjeriti i prema potrebi obnoviti.

Materijali