Ulaz za korisnike

GSKG i Sika Croatia d.o.o. - Pravo partnerstvo na obostrano zadovoljstvo

|
GSKG i Sika Croatia d.o.o. - Pravo partnerstvo na obostrano zadovoljstvo
 
GSKG i Sika Croatia d.o.o. - Pravo partnerstvo na obostrano zadovoljstvo
GSKG i Sika Croatia d.o.o. - Pravo partnerstvo na obostrano zadovoljstvo

U proljeće ove godine započeo je ovogodišnji niz interaktivnih i tehničkih radionica. Partneri koji prate jedan drugoga u radu i razvoju, ovom prilikom odjelu za sanacije pročelja, predstavljena je i praktično pokazana upotreba i prednosti SikaMur sustava za saniranje vlage (prekid kapilarnog toka i isušivanje zidova).

Obzirom na specifične probleme hidroizoliranja objekata iz nadležnosti GSKG-a i odjela za sanacije pročelja, izvršena je demonstracija novog proizvoda za sanaciju, zaštitu i trajnu hidroizolaciju. Sikalastic 490T je jednokomponentni poliuretanski premaz vrlo jednostavne primjene i velikih mogućnosti. Zamjenjuje nekoliko različitih postupaka i materijala potrebnih kod klasičnog načina sanacije.

Uz druženje i poticajnu atmosferu partneri se bolje razumiju, te lakše surađuju na izazovima i preprekama svakodnevnih aktivnosti. U tom duhu ova interaktivna radionica je završena, s dobitkom za obje strane. Stručnjaci GSKG-a dobili su uvid u tehnologije i materijale koji će im pomoći da u svom radu budu kvalitetniji i učinkovitiji. S druge strane, Sika Croatia d.o.o. i njezina snaga u području hidroizolacija - kolegica Romana Cvetko Tursan primili su korisne spoznaje o stvarnim situacijama iz primjene kako bi naredni sustavi i proizvodi bili što učinkovitiji i lakši za primjenu.

www.sika-croatia.hr

Materijali