Ulaz za korisnike

HEP planira u idućih sedam godina investirati gotovo 24 mlrd kuna

|
Ova slika trenutno nije pronađena
 

ZAGREB - Hrvatska elektroprivreda (HEP) namjerava u idućih sedam godina u poslovanje investirati 23,9 mlrd kuna otkrivaju podaci objavljeni u prospektu HEP-a koji prati najavljenu, pola milijarde kuna vrijednu, emisiju obveznica.

Najveći iznos investicija planira se u 2008., 2009., i 2010. godini kada će HEP u poslovanje uložiti, redom, 4,4, 4,9 i 4,2 mlrd kuna. Visoki iznos planiranih investicija posljedica je najvećim dijelom predviđene gradnje novih elektrana za što će do kraja 2013. godine biti odvojeno nešto manje od 9 milijardi kuna. U distribucijsku mrežu će svake godine biti uloženo nešto manje od milijardu kuna, odnosno oko 6,5 mlrd kuna do kraja 2013. godine. Iako u ciljevima HEP-a stoji da želi «zadržati što veći tržišni udjel u opskrbi hrvatskih kupaca električnom energijom, toplinskom energijom i plinom» u toj kompaniji, čini se, ne namjeravaju previše investirati u toplinarstvo i opskrbu plinom. Nakon planiranih 171 mil. kuna ulaganja u toplinarstvo ove godine, investicije iduće godine padaju na 120,7 mil. kuna, u sljedeće dvije na 117,7 mil. godišnje, a nakon toga na 68,5 mil. kuna u svakoj godini. Također, izuzev 2009. godine kad HEP u distribuciju plina namjerava uložiti nešto manje od 120 mil. kuna, investicije u tu djelatnost će u ostalim godinama biti znatno manje. HEP kao ciljeve poslovanja za iduće razdoblje navodi i širenje poslovanja u regiji te razvoj telekomunikacijskih usluga na tržištu. «Financiranje investicija koje se planiraju u ovom razdoblju (osobito nove elektrane) većim dijelom će se ostvariti korištenjem kredita ili/i emisijom dugoročnih vrijednosnih papira», stoji u prospektu, zbog čega se u razdoblju 2006. do 2010. godine očekuje veći priljev novca iz financijskih aktivnosti. Nakon toga, «zbog završavanja izgradnje glavnine proizvodnih objekata» očekuje se odljev novca iz financijskih aktivnosti radi otplate kredita s postupnim smanjenjem dugoročnog zaduženja u bilanci. «U planskom razdoblju HEP Grupa bi trebala postupno poboljšati svoju profitabilnost, kako kroz kontinuirane programe smanjenja troškova tako i prilagođavanjem prodajne cijene električne energije, toplinske energije i plina, te širenjem spektra usluga na telekomunikacijske djelatnosti», zaključuje se u HEP-ovom prospektu. (Bankamagazin)

Materijali