Ulaz za korisnike

Hidratacijska toplina

|
Hidratacijska toplina
 
Hidratacijska toplina
Hidratacijska toplina

Kao hidratacijsku toplinu označavamo toplinu koja nastaje pri očvršćavanju betona hidratacijom cementa. Emitiranje hidratacijske topline kod masivnih građevinskih elemenata traje nešto duže, tako da je jezgra građevinskih elemenata znatno više zagrijana od od vanjskog omotača. Temperaturne razlike vode unutar poprečnog presjeka do tlačnog naprezanja, u rubnim zonama do vlačnog naprezanja. Vlačna naprezanja se mogu pojaviti i ako se građevinski element betonira na već postojećem kao novi takt. Novi građevinski element teže kod hlađenja skupljanju, što je spriječeno spojem s prethodnim taktom.

Materijali