Ulaz za korisnike

Hidraulički upravljani elektro protočni bojleri

|
Hidraulički upravljani elektro protočni bojleri
 
Hidraulički upravljani elektro protočni bojleri
Hidraulički upravljani elektro protočni bojleri

Hidraulički upravljani elektro protočni bojleri uključuju snagu grijanja preko diferencijalne tlačne sklopke u ovisnosti o količini protoka vode. Kod takvih uređaja je neophodan najmanji protočni tlak.

Ostale informacije možete pogledati na stranicama grijanje.org

Materijali