Ulaz za korisnike

Hidroelektrana Miljacka

|
Hidroelektrana Miljacka
 
Hidroelektrana Miljacka
Nizvodno od slapa Manojlovac, nakon slapa Rošnjak i slapa Miljacka nalazi se hidroelektrana Miljacka. Elektrana je izgrađena davne 1906 godine, i u to vrijeme bila je jedna od najvećih hidroelektrana u Europi.

Oklaj

Godišnja proizvodnja HE Miljacka je oko 120 GWh, ili da bi se lakše ravnalo prema potrošnji struje u našim domaćinstvima 120 000 000 kWh. Sad kad uzmete da jedno prosječno domaćinstvo mjesečno troši oko 700kWh, i da to plati oko 500 kn... odprilike znate i kolika je to proizvodnja.

Ova elektrana znači dosta za prominski kraj, jer su svi zaposleni većinom iz Promine.

U planu je bila i gradnja još jedne hidrolekektrane nizvodno od HE Miljacka, ali pošto je Nacionalni park Krka proširio svoje granici na cijelu rijeku Krku, od te gradnje neće biti bar za sada ništa. Inače ta je elektrana trebala proizvoditi duplo više od sadašnje "stare" HE Miljacke.

Znam da će sada mnogi reći da imamo struju, ali nemamo slap Manojlovac. HE Miljacka za svoju proizvodnju troši maksimalno 25m3/s vode, a na slap Manojlovac ispušta biološki minimum od oko 4 m3/s vode (4m3/s=3000kW).

Struja ili priroda?

Dobrih 15 kilometara rijeke Krke je smješteno u Općini Promina i obuhvaćeno je s NP Krka. U NP Krka ne radi niti jedan jedini radnik iz Promine.

Kad bi se ostvarili najcrnji planovi da se zatvori HE Miljacka, prominski bi kraj opustio još više, a ni Manojlovac mi nebi bio toliko drag slap kao sad.

Gdje je Manojlovac?

Manojlovac je najveći slap na rijeci Krki, na samoj granici općine Promina i Ervenik. Ljepota ovog slapa dolazi do izražaja najčešće u proljeće kad se topi snijeg na Dinari i okolnim planinama, a Krka zabilježi protoke i do 250m3/s.

Ljeti kad je najviše turista, ovaj slap zbog malih protoka Krke nije toliko atraktivan kao u proljeće. Ipak, veliki broj turista pita za Manojlovac i puteve kojima je najlakše doći do njega. Nažalost Nacionalni park Krka nije se baš previše potrudio označiti pristupne puteve slapu kako bi se turisti lakše orjentirali.

Izvor: Promina Blog http://promina.blog.hr

Materijali