Ulaz za korisnike

Hidrofobiranje kao predtretman podloge

|
Hidrofobiranje kao predtretman podloge
 
Hidrofobiranje kao predtretman podloge
Hidrofobiranje kao predtretman podloge

Na temeljito očišćenu žbukanu fasadu se u dvije radne faze nanosi sredstvo za hidrofobiranje, koje prodire u poroznu površinu žbuke te prekriva pore i pukotine na površini tankim, ali ne zatvorenim filmom, koji se na kraju suši transparentno i više nije vidljiv. Njegovo djelovanje traje otprilike 5 godina.

Materijali