Ulaz za korisnike

Hidroizolacija za različita područja u građevini

|
Hidroizolacija
 
Hidroizolacija
Sika se ponosi svojim dokazanim i ekonomičnim rješenjima za vodonepropusnost za najizazovnije primjene i zahtjeve. Sika je svjetski lider u hidroizolacijama proizvodeći inovativne i visokokvalitetne proizvode za hidroizolaciju od 1910. godine.

Sika-ine tehnologije hidroizolacije uključuju:

 • Koncept „bijelih kada“ koji se temelji na vodonepropusnom betonu i brtvilima
 • Visokokvalitetne PVC i TPO membrane za hidroizolaciju sa jednistvenim kaskadnim sistemom
 • Poliuretanski i epoksidni hidroizolacijski premazi
 • Kompletna rješenja za Injektiranje
 • Hidroizolacijski mortovi

U Vašim projektima Sika Vas je spremna podržati sa jedinstvenim servisom koji uključuje:

 • Širok raspon garantiranih rješenja dizajniranih prema specifičnim potrebama projekta
 • Analiza procurjevanja u postojećim objektima
 • Koncepti, specifikacije i detalji
 • Rješenja i specifikacije za svako gradilište posebno, treninzi i obuke za primjenu naših rješenja
 • Direktna podrška na gradilištu
 • Dokazana kontrola kvalitete

Hidroizolacija temelja, Hidroizolacija podruma i podzemnih građevina

Hidroizolacija tunela

Hidroizolacija bazena, umjetnih jezera i spremnika

Hidroizolacija na mostovima

Hidroizolacija objekta za pročišćavanje otpadnih voda

Hidroizolacija spremnika čiste i pitke vode

Hidroizolacija mokrih i vlažnih prostorija

Hidroizolacija balkona i terasa

Hidroizolacija fasada i zidova

Kategorije p r o i z v o d a za hidroizolaciju

Premazi

Tek uće membrane

Membrane za hidroizolaciju

Vodene brtve, ekspandirajući profili i ispune za fuge

Hidroizolacijski mor tovi

Materijali

 • Sika rješenja za hidroizolacije podzemnih građevina

  Sika rješenja za hidroizolacije podzemnih građevina

 • Integrirana Hidroizolacija
Sika® sistemi i koncepti

  Integrirana Hidroizolacija Sika® sistemi i koncepti

 • Sika® rje{enja za bazene

  Sika® rje{enja za bazene