Ulaz za korisnike

Higijenska toplinska zaštita

|
Higijenska toplinska zaštita
 
Higijenska toplinska zaštita
Higijenska toplinska zaštita

Za razumijevanje higijenske toplinske zaštite važan je pojam rose. Rosa se taloži ukoliko vodena para toplog zraka dospije na hladnu površinu. Ranije je građevinska fizika polazila od činjenice da se rosa formira na površinskoj temperaturi unutarnje strane stambenog prostora od 9,3 stupnjeva Celzija (temperatura prostorije 20 stupnjeva Celzija, vlažnost zraka 50 procenata). Novija istraživanja su pokazala da je to slučaj onda, kada temperatura zidne površine ne prelazi 12,6 stupnjeva Celzija. To znači: Ukoliko temperatura u prva dva centimetra zida ne pada ispod 12,6 stupnjeva, može se pojaviti vlaga / rosa, ukoliko upravo u toj regiji spore još nalaze organske hranjive tvari. Posebno je važno da se građevinski element može odmah dobro posušiti.

Higijenska toplinska zaštita zapravo mora osigurati da se rosište nalazi daleko u vanjskom zidu. Zato površina zida mora u području toplinskih mostova te kod niže sobne temperature iznositi najmanje 12,6 stupnjeva Celzija. Na konvektivnim toplinskim mostovima gubi se puno zraka za grijanje. Takve površine obično nastaju kao kutije za rolete ili prozorski istaci. Sljedeći problem predstavlja spavaća soba. Tamo je sobna temperatura oko 15°C pri vlažnosti zraka od 70%, površina zida tamo prijeti bržim hlađenjem i stvaranjem pogodnog hranjivog tla za spore. U svakom slučaju zidni građevinski element mora postići površinsku temperaturu koja štiti od pojave gljivica.

 

Materijali