Ulaz za korisnike

Hladna fasada

|
Hladna fasada
 
Hladna fasada
Hladna fasada

Višekrilna konstrukcija vanjskih zidova (npr. ovješene, otraga ventilirane konstrukcije) nazivaju se još i hladne fasade. Pojedina krila preuzimaju različite konstruktivne i građevinsko fizikalne funkcije. Zaštitu od djelovanja atmosferilija osigurava ovješena obloga, sloj zraka otraga je hladan. Termoizolacijsku funkciju preuzima unutarnje krilo od toplinske izolacije, brtvljenja i konstrukcije.

Materijali