Ulaz za korisnike

Hodogram potrebnih aktivnosti – parcelacija na temelju lokacijske ili građevinske dozvole

|
Napomena: Rokovi opisani u hodogramu minimalni su rokovi potrebni za manje zahtjevne projekte.
 
Napomena: Rokovi opisani u hodogramu minimalni su rokovi potrebni za manje zahtjevne projekte.
Napomena: Rokovi opisani u hodogramu minimalni su rokovi potrebni za manje zahtjevne projekte.

U svakom slučaju, bilo da je riječ o lokacijskog dozvoli ili o građevinskoj dozvoli kojoj nije prethodilo izdavanje lokacijske dozvole sastavni dio dokumentacije za ishođenje dozvole bit će i geodetski projekt, na temelju k ojeg će se nakon ishođenja dozvole provesti parcelacija. Geodetski projekt izrađuje se kao fizički zasebni dio idejnog/glavnog projekta i u njemu se prikazuje smještaj jedne ili više gr ađevina na građevnoj čestici te oblik i veličina građevne čestice čije se formiranje određuje lokacijskom, odnosno građevinskom dozvolom.

Kod parcelacije na temelju jedne od doz vola osim troška izrade geodetskog projekta u postupku će se poja viti i uobičajeni troškovi ishođenja potrebnih dozvola koji uključuju troškove izrade idejnog, odnosno glavnog projekta (idejni projekt oko 5 – 8 EUR/m2 plus PDV bruto razvijene površine budućeg objekta, glavni projekt oko 15 – 25 EUR/m2 plus PDV bruto razvijene površine budućeg objekta), administrativni troškovi ishođenja dozvola (za lokacijsku dozvolu min. 10.000 HRK plus PDV, a za građevinsku min. 0,025 posto od vrijednosti troškova izgradnje, odnosno sukladno tarifi) te administrativni troškovi upisa u katastar i zemljišne knjige.

Geodetski projekt i parcelacijski elaborat – dokumenti za provedbu parcelacije

Izmjenama građevinske regulative koje su stupile na snagu početkom prošle godine uvedena je nova vrsta projekta – geodetski projekt, s ciljem da se investitoru jednim projektom pruži kompletna geodetska usluga. Geodetski projekt objedinjuje sve geodetske operacije i postupke koje su se prethodno obavljale u više samostalnih i vremenski odvojenih cjelina, kao npr. geodetska situacija, popis koordinata za kolčenje, podaci potrebni za formiranje građevne čestice, podaci potrebni za evidentiranje građevine u katastru i sl. Geodetski projekt temelj je za provedbu parcelacije u skladu s lokacijskom ili građevinskom dozvolom, a trošak njegove izrade za jednostavne građevine iznosi oko 12.000 kn plus PDV.

Za postupke parcelacije koji se ne provode u skladu s lokacijskom ili građevinskom dozvolom i dalje se primjenjuje parcelacijski elaborat, čija je minimalna cijena oko 5000 kn, a završna cijena ovisi o broju parcela koje se formiraju parcelacijom.

www.zane.hr

Materijali

  • Hodogram potrebnih aktivnosti – parcelacija na temelju lokacijske ili građevinske dozvole

    Hodogram potrebnih aktivnosti – parcelacija na temelju lokacijske ili građevinske dozvole