Ulaz za korisnike

HOK predvodi reforme strukovnog obrazovanja

|
Ova slika trenutno nije pronađena
 

HRVATSKA - Hrvatska obrtnička komora pobijedila je na međunarodnom natječaju, kojim se za organizaciju stručnih skupova i provođenje reformi strukovnog obrazovanja predviđa do 700.000 eura potpore

Hrvatska obrtnička komora (HOK) proglasila je 2006. Godinom strukovnog obrazovanja, što je i prepoznato kao važan segment reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Hrvatskoj. Naime, HOK je drugi put za redom pobijedio na međunarodnom natječaju za provedbu usluga potpore projektnim aktivnostima European Training Foundation (ETF), agencije Europske unije specijalizirane za reformu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Potpisivanjem novog četverogodišnjeg ugovora o pružanju usluga, HOK će kao pravni predstavnik ETF-a u Hrvatskoj, odnosno Nacionalnog opservatorija Hrvatska, raditi na podizanju kvalitete strukovnog obrazovanja na europsku razinu. Pobjeda na ovom natječaju od velike je važnosti za Hrvatsku obrtničku komoru jer se na taj način daje i europska potpora našim nastojanjima za boljim pozicioniranjem strukovnog obrazovanja u hrvatskom školstvu, ističe Olga Lui, čelnica HOK-ova odjela za obrazovanje.

ETF je za ove programe predvidio maksimalno 700.000 eura, od čega 400.000 eura za organizaciju stručnih skupova, i 300.000 eura za podršku lokalnim stručnjacima u provođenju reformi strukovnog obrazovanja. Ta ćemo sredstva u najvećoj mjeri pokušati usmjeriti u programe koji se tiču obrtništva i malog poduzetništva, zaključuje Lui. Nacionalni opservatorij, na čelu s Hrvatskom obrtničkom komorom, sudjelovat će i u pripremi Međunarodnog kongresa o strukovnom obrazovanju, koji će se održati u svibnju ove godine u Zagrebu. Kongres će okupiti brojne stručnjake iz EU, predstavnike hrvatske Vlade, te predstavnike strukovnih škola u Hrvatskoj. Inače, u protekle četiri godine realizirani su brojni projekti koji su većinom poslužili za izradu strateških dokumenata u svrhu pripreme područja strukovnog obrazovanja za CARDS programe, odnosno dodjelu bespovratnih sredstava za projekte osposobljavanja i strukovnog obrazovanja. Luka Capar Izvor: Vjesnik www.vjesnik.hr

Materijali