Ulaz za korisnike

Holcim ulaže u biološku raznolikost

|
Ova slika trenutno nije pronađena
 

Očura, 27.3.2007 - Nakon što su prvi u Hrvatskoj započeli s revitalizacijom kamenoloma, Holcim najavljuje novi projekt testnog polja za lokalne biljne vrste, čiji je cilj omogućiti očuvanje biološke raznolikosti.

Holcim je u Hrvatskoj u svibnju 2006. godine prvi u Hrvatskoj započeo s revitalizacijom kamenoloma, istovremeno s proizvodnjom. Prema naputku Hrvatskih šuma zasađen je bor i lijeska, pionirske međukulture, koje stvaraju podlogu i na koje se kasnije sade lokalne biljne vrste. U želji da uložimo u očuvanje biološke raznolikosti, ove godine krećemo korak dalje. Trenutno pripremamo projekt testnog polja za lokalne biljne vrste. Ideja je da na dijelu kamenoloma s uobičajenim popratnim pojavama za proizvodnju agregata, što znači vibracijama, bukom i prašinom, napravimo testno polje u koje bi se zasadile lokalne biljke. Te će se biljke pratiti i za svaku će se od njih na kraju testiranja zaključiti da li je sadnja lokalnih biljnih vrsta moguća bez sadnje međukulture. Trenutno smo u fazi prikupljanja ponuda od institucija koje bi takvo testiranje mogle provesti. Uvjereni smo da će naše testno polje dati pozitivne rezultate koji predstavljaju nove standarde revitalizacije u Hrvatskoj. Želja nam je očekivana pozitivna iskustva primijeniti pri revitalizaciji kamenoloma Očura II, koju planiramo započeti sljedeće godine. Holcim Hrvatska je dio Holcim Grupe, jednog od vodećih dobavljača cementa i agregata (drobljeni kamen, pijesak i šljunak), odnosno transportnog betona i asfalta, te usluga. Holcim Grupa zapošljava preko 90.000 radnika u više od 70 zemalja svijeta, temeljeći svoje cjelokupno poslovanje na načelima održivog razvoja. * * * * * * * Komunikacije Holcima Hrvatska, Julija Škoro, telefon: 01 655 40 33, mobitel: 098 299 172 julija.skoro@holcim.com (www.holcim.hr)

Materijali