Ulaz za korisnike

Holistička protupožarna zaštita

|
Holistička protupožarna zaštita
 
Holistička protupožarna zaštita
Moderni koncepti protupožarne zaštite za računarske centre

Rizik od požara u serverskim sobama i računarskim centrima mora se preventivnom i aktivnom protupožarnom zaštitom držati na što nižoj razini kako bi se garantirala dostupnost elektronskog procesiranja podataka. Otkazivanje mreže, servera ili telefonske infrastrukture danas sebi nijedna organizacija ne može priuštiti. Oštećenja na polju IT infrastrukture mogu promptno u pitanje dovesti i samu egzistenciju kompanije: posljedica toga nije samo visoka šteta na hardveru već i gubici esencijalnih podataka i tržišne prisutnosti.

Da bi se postigla što veća pouzdanost u IT segmentu, u posljednjih nekoliko godina razvijeni su novi sistemi, a dokazani koncepti su optimizirani. Protupožarna zaštita u IT segmentu zasnovana je na četverostepenom konceptu – strukturna protupožarna zaštita znači pasivna prevencija požara. Sistemi usisavanja dima detektiraju nastajanje požara u najranijoj mogućoj fazi i osigurava isključivanje izvora požara. Detektori dima pouzdano lokaliziraju požara, a automatski sistemi za gašenje požara osiguravaju njegovo gašenje. Aktivna protupožarna zaštita ide korak dalje reduciranjem nivoa kiseonika kojim se sprečava gorenje materijala.

Strukturna protupožarna zaštita kao pasivna prevencija požara

Preventivna protupožarna zaštita apsolutno je neizbježna kod polaganja kablova u objektima. Pregrade otporne na vatru nude pasivnu protupožarnu zaštitu energetskih kablova, odnosno vodova. One sprečavaju prodor vatre na duge dijelove objekta. Moderna pregrada se u slučaju požara potpuno zatvara bubrenjem protupožarnih inhibitora, neovisno o tome da li štiti samo nekoliko kablova ili čitavu mrežu. Tako pritisak koji je nastao usljed požara ostaje unutar metalnog kućišta pregrade. Učinak: ne dolazi do hemijskih reakcija između materijala u unutrašnjosti pregrade i zida – njena stabilnost ostaje konstantna. U računarskim centrima je običaj da se klimatizirani hladni zrak kao i polaganje kablova do uređaja vodi preko duplih podova ili stropova. Da bi se izbjeglo stvaranje tzv. toplotnih gnijezda u šupljinama, važno je provesti brtvljenje kablovskih vodova. Kvalitet podova, stropova i zidova mora, također, ispunjavati uvjete protupožarne zaštite. Protupožarna vrata smanjuju rizik od prodora požara u zaštićena područja.

Sistemi usisavanja dima detektiraju znatno male količine aerosoli u najranijoj fazi nastajanja požara. Time se dobiva na vremenu potrebnom za pokretanje protumjera.

Rano otkrivanje požara – preduvjet za minimiziranje štete

S obzirom na visok stepen požarnog opterećenja (opterećenje kablova, mrežnih komponenti ili spojnica), serverske sobe posjeduju iznimno visok rizik od požara. Tinjajući požar koji se ne otkrije na vrijeme nalazi dovoljno „hrane” kako bi se neometano širio. Požari koji se šire, naprimjer, na pločici sklopa, a ukoliko se ne otkriju na vrijeme, vode ka čađenju i koroziji hardvera, kao i izlaganju osoba opasnosti uzrokovane štetnim plinovima. Zbog toga su nužni protupožarni sistemi koji će se na odgovarajući način suprotstaviti postojećim požarnim rizicima.

Sistemi usisavanja dima detektiraju znatno male količine aerosoli u najranijoj fazi nastajanja požara. Time se dobiva na vremenu potrebnom za pokretanje protumjera kao što su meko isključivanje, premještanje podataka, selektivno isključivanje ili eventualno ciljano gašenje objekata. Meko isključivanje ni u kom slučaju ne znači i trenutno isključivanje strujnog toka. Kod mekog isključivanja, s najranijom mogućom detekcijom požara aktivira se inteligentni menadžment servera, koji značajne podatke premješta na susjedna data i serverska kućišta. Konačno isključivanje napajanja slijedi odmah nakon okončanja prijenosa podataka.

Metoda proizvodnje nitrogena kao protupožarna zaštita u zaštićenom području.

Plinovita sredstva za gašenje

Požarni rizik reduciraju naprave za gašenje požara koje su prilagođene i odgovaraju uvjetima protupožarne zaštite IT sfere. S jedne strane, aktiviranje naprave za gašenje ne bi smjelo protupožarnim sredstvima uzrokovati oštećenja na hardveru, a s druge strane, prioritetna je i zaštita ljudi. U zaštiti računarskih centara i serverskih kućišta gašenje plinovitim sredstvima predstavlja adekvatno rješenje zato što samo sredstvo za gašenje ne uzrokuje dodatna oštećenja. Gašenje plinovitim sredstvima kao što su nitrogen, argon, ugljendioksid i dr. odvija se bez ostavljanja tragova, tako da tehnički uređaji ne gube svoju funkcionalnost.

Info kutija

Plinovita sredstva za gašenje – činjenice umjesto predrasuda

Predrasuda:

„Plinovita sredstva za gašenje i njihovo održavanje je skupo.“

Činjenica:

Ova konstatacija da se lako relativizirati. Uređaji skuplji od 2.000 eura danas više nisu dostupni. Čak i troškovi većih sistema iznose samo mali dio vrijednosti onoga što zapravo štite. Uzmu li se u obzir popusti premije osiguranja, implementacija plinovitih sredstava za gašenje isplati se već nakon nekoliko godina.

Predrasuda:

„Plinovita sredstva za gašenje sklona su lažnoj aktivaciji.“

Činjenica:

Protupožarni sistemi s plinovitim sredstvima za gašenje nisu opremljeni jednostavnim standardnim okidačem, kojima je potrebna samo detekcija. Kod ovih protupožarnih sistema, u samoj fazi razvoja posvećuje se posebna pažnja pouzdanoj detekciji požara i aktivaciji. Ako pažljivije pogledamo navodne lažne aktivacije, primijetit ćemo da se iza toga krila realna prijetnja detektirana i eliminirana u ranoj fazi njenog nastanka.

Predrasuda:

„Plinovita sredstva za gašenje opterećuju prostoriju visokim pritiskom.“

Činjenica:

Dovod plina u zatvorenu prostoriju uzrokuje rast pritiska. Zbog toga se koriste sklopke za reduciranje pritiska, koje se otvaraju usljed strujanja zraka izazvanog povećanjem pritiska i sprečavaju opasan rast pritiska.

Predrasuda

: „Plinovita sredstva za gašenje uništavaju ozonski omotač.“

Činjenica:

Plinovito sredstva za gašenje Halon, koje opterećuje ozonski omotač, u nekim zemljama zabranjeno je od '90-ih godina, a u EU od 2003. godine. Plinovita sredstva za gašenje koja se danas koriste u protupožarnoj zaštiti nemaju negativan utjecaj na ozonski omotač.

Predrasuda:

„Plinovita sredstva za gašenje zahlađuju prostoriju i reduciraju vidljivost.“

Činjenica:

U ovom slučaju se efekti poznati kod CO2 protupožarnih uređaja pripisuju svim drugim plinskim protupožarnim uređajima. Hlađenje kao ono uzrokovano isparavanjem tečnog CO2 ne nastaje kod netečnih inertnih gasova. Isto tako ne dolazi ni do zamagljenja. Time se ne narušava vidljivost evakuacijskih ruta. Čak i prilikom korištenja hemijskih protupožarnih uređaja na bazi plina dolazi samo do blagog i kratkotrajnog zamagljenja.

Predrasuda:

Protupožarni uređaji na plin su manje pouzdani.”

Činjenica:

Protupožarni uređaji na plin moraju ispuniti veoma visoke kvalitativne zahtjeve. Prema zahtjevima VdS Schadenverhütung GmbH, njihovo se ispitivanje vrši u tri koraka: Ispitivanje komponenti, nakon čega slijedi njihovo zasebno priznavanje. Ispitivanje međusobnog funkcioniranja komponenti s ciljem certifikacije sistema. Dimenzioniranje, planiranje i montaža ispitanih komponenti i sistema dozvoljena je samo certificiranim instalaterima. Visoku pouzdanost protupožarnih uređaja na plin potvrđuju i odgovarajući statistički podaci.

Plinovita sredstva za gašenje – ne ostavljaju ostatke prilikom gašenje i ne nanose štetu prilikom gašenja.

Zaštitno područje serverska soba. Otkazivanje mreže, servera ili telefonske infrastrukture danas sebi nijedna kompanija ne može priuštiti.

Uređaji za gašenje požara za serverska kućišta

Specijalno za 19-inčna kućišta razvijeni su mikroprotupožarni uređaji s integriranim javljačem požara, koji koriste CO2, nitrogen, argon i druge smjese plinova kao što je Novec 1230. Detekcija se vrši preko visokoosjetljivih sistema za usisavanje dima; već kod prvog znaka nastajanja dima, zatvoreno kućište biva trenutno preplavljeno protupožarnim plinom. Istovremeno se preko protupožarnog uređaja vrši kontrolirano isključivanje hardvera. Preko alarmne signalizacije informira se kontrolni sistem ili neki matični protupožarni sistem. Kod implementacije ovih mikroprotupožarnih uređaja važno je obratiti pažnju na to da su kućišta čvrsto priljubljena kako protupožarni plin ne bi mogao bježati iz kućišta.

Aktivna prevencija požara umjesto aktivnog gašenja

Tamo gdje su najviši zahtjevi dostupnosti tehnike, sistem prevencije požara s redukcijom kiseonika može predstavljati atraktivno rješenje. Temeljni princip sistema prevencije požara je jednostavan i zasnovan je na zakonu fizike: za tvrde materije u računarskim centrima važi da njihova gorivost direktno zavisi od koncentracije kiseonika i da ona opada s opadanjem njegove koncentracije. Ciljanom redukcijom koncentracije kiseonika u zaštićenim područjima stvara se atmosfera u kojoj je moguća aktivna prevencija požara. Ovi prostori ljudima i dalje ostaju pristupačni. Kontroliranim dovodom, sistem za prevenciju požara drži kiseonik u atmosferi u zaštićenom području na odgovarajućem sigurnom nivou. Dostupnost opreme ostaje konstantna.

Sigurnost je moguća

Potreban je sveukupni plan koji će sezati od analize rizika preko planiranja sve do realizacije komercijalnih sigurnosnih rješenja koja će odgovarati individualnim sigurnosnim potrebama IT segmenta. Pouzdani IT sistemi danas čine kičmeni stup za (gotovo) sve moderne poslovne procese. Najviši mogući stepen sigurnosti i dostupnosti ključnih poslovnih informacija i aplikacija od elementarnog su značaja za velike korporacije kao i za srednje velike firme. Moderni protupožarni sistemi koji sežu od pasivne konstrukcijske protupožarne zaštite do aktivne preventivne protupožarne zaštite osiguravaju najviši mogući stepen sigurnosti egzistencijalno važnog IT sektora.

Tehno-kutija Uređaji za gašenje bazirani na hemijskim plinovima NOVEC™ 1230 ili FM-200®

Plinski protupožarni uređaji nude odgovarajući postupak gašenja za mnoge aplikacije. Moderni plinski protupožarni uređaji objedinjuju sofisticiranu i pouzdanu tehnologiju s brzim gašenjem bez ostavljanja ostataka.

Danas dostupni hemijski plinovi za gašenje su također ekološki prihvatljivi zato što ne posjeduju razarajući potencijal po ozonski omotač. Osim toga, plinsko sredstvo za gašenje NOVEC™ 1230 ima neznatan utjecaj na globalno zagrijavanje. Usto, moderna plinska sredstva za gašenje zadovoljavaju visoke standarde osobne zaštite. Moderni hemijski plinovi za gašenje, u suštini, posjeduju sve prednosti koje su karakterizirale halonske uređaje za gašenje, uz činjenicu da su znatno ekološki prihvatljivi. Sredstva za gašenje spremaju se u aparate za gašenje volumena 40, 80 ili 140 litara. Prekrivanjem slojem nitrogena postiže se ukupni pritisak uređaja između 25 i 50 bara. Aktiviranjem aparata za gašenje, sredstvo za gašenje struji preko ventila do mlaznice iz koje sredstvo prilikom izlaska isparava. Poplavljanje zaštićenog područja postiže se u manje od 10 sekundi.

Time se postiže izrazito brzo gašenje. Učinak gašenja hemijskih plinova za gašenje bazira se prvenstveno na oduzimanju topline plamenu. Time se prekida reakcija izgaranja. Na osnovu ovog vrlo efikasnog efekta gašenja, potrebna je vrlo mala koncentracija plinskog sredstva za gašenje od 5 do 10 vol. – procenata koji leži ispod granica škodljivosti po ljude. Hemijski plinovi za gašenje spremaju se u tečnom stanju. Na osnovu visoke gustine tečnosti i niske koncentracije sredstava za gašenje, moguće je u prostorijama uskladištiti velike količine ovog sredstva za gašenje. Aparati za gašenje bazirani na hemijskim plinovima pronalaze široku primjenu zahvaljujući svojim pozitivnim karakteristikama i prednostima. Uređaji za gašenje bazirani na hemijskim plinovima posebno su pogodni za aplikaciju u serverskim sobama, centrima za pohranu podataka, kontrolnim sobama, jer pružaju pouzdano i brzo gašenje, pritom ne ostavljajući tragove uzrokovane sredstvom za gašenje. Kako ne zauzimaju mnogo prostora, pogodni su za instalaciju u gotovo sva okruženja. Primjenjivi su kako na kopnu tako i na moru.

asadria.com

Materijali