Ulaz za korisnike

Horizontalno brtvljenje

|
Horizontalno brtvljenje
 
Horizontalno brtvljenje
Horizontalno brtvljenje

Horizontalno brtvljenje - Ukoliko je vlažnost zidova povećana postaje neophodnom ugradnja horizontalnog zapornog sloja. Postupak je podijeljen u tri kategorije: mehanički, kemijski i elektrofizikalni postupak. Mehanički i kemijski postupak su dokazani kao dugoročna mjera.

Mehaničko horizontalno brtvljenje: Najsiguirniji postupak za horizontalno brtvljenje su mehaničke blokade od limova od plemenitih čelika, ploče od plastike i folije, koje se postavljaju preko cijelog poprečnog presjeka zidova te tako sprečavaju kapilarni rast vode. Postoje različite mogućnosti za mehaničko horizontalno brtvljenje, koje su ovdje i opisane:

  • Postupak piljenja zida: zid se dijeli pilom horizontalno i učvršćuje se klinovima. Brtvene ljepenke se postavljaju u nastale proreze a preostale fuge se popunjavaju mortom. Brtvene ljepenke koje se koriste su: metalne folije kaširane bitumenom, bitumenske folije, folije od plastičnih masa, cementni mort poboljšan plastikom, limovi od plemenitih čelika.
  • Postupak zamjene zida: Kod ovog postupka treba izuzetno voditi računa o statici objekta. Težište postupka leži u tome da se veliki dio zida sa sadržajem soli ukloni te se tako značajno reducira ukupni sadržaj soli u zidovima. Postojeći zid se dakle uklanja po odsječcima, zatim se postavlja brtvljenje te se ozida na kraju slobodni prostor.
  • Osiguranje temelja: Ovaj postupak je jako zahtjevan i troškovno intenzivan, izvodi se samo kod posebnih objekata i ukoliko to zahtjeva statika objekta ili ako se svakako moraju izvoditi zemljani radovi.
  • Radne faze: oslobađanje temelja, osiguranje temelja vodonepropusnim betonom, vertikalno brtvljenje slobodnih vanjskih zidova.
  • Postupak pomoću kromiranih čeličnih limova: Pretpostavka za primjenu ovog postupka jeste postojanje temeljne fuge u zidovima. Kromirani čelični limovi se zabijaju u temeljnu fugu zida. Neophodna je provjera sadržaja klorida u zidovima, jer je moguća korozija limova.
  • Kemijsko horizontalno brtvljenje: Sljedeći postupak je postupak injekcijama, kod kojeg se u željenu zapornu ravninu injekcijama ubacuje sredstvo i topreko bušenih otvora raspoređenih jedan pored drugoga. Postupak injekcijama može se izvoditi pod tlakom ili bez tlaka ulijevanjem sredstva kroz bušene otvore. Učinkovitost kemijskog postupka ovisi u bitnome o ravnomjernom rasporedu injektivnih proizvoda u zidove. Razmak između bušenih otvora mora biti što je moguće uži (≤ 10 cm), a na to utječe i sposobnost upijanja zidova. Elektrofizikalno odvlaživanje: Elektrofizikalni postupak počiva na principu elektro-osmoze. Njeno djelovanje je osporavano. EU norma 18560-7 sadrži točne podatke o potrebnim opterećenjima, nominalnim debljinama, dodacima i sl.

     

Materijali