Ulaz za korisnike

Hrvatska će uskoro ratificirati Protokol iz Kyota

|
Ova slika trenutno nije pronađena
 

HRVATSKA - Emisija stakleničkih plinova Hrvatske daleko je manja u usporedbi s prosjekom tranzicijskih i država EU

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva pri kraju je s izradbom nacrta prijedloga Zakona o potvrđivanju Protokola iz Kyota uz Okvirnu konvenciju UN-a o promjeni klime. Kada ga Hrvatski sabor ratificira, Protokol iz Kyota stupit će na snagu za Republiku Hrvatsku 90. dan od dana polaganja isprave o ratifikaciji kod depozitara Protokola, Glavnog tajnika UN-a, navode u Ministarstvu. Protokol iz Kyota do danas je ratificiralo 169 država od ukupno 189 stranaka Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime (UNFCCC). Republici Hrvatskoj priznate su specifične okolnosti vezane za emisije stakleničkih plinova prije i poslije 1990. godine, a koje proizlaze iz strukture energetskog sustava u okviru bivše države (SFRJ). Emisija stakleničkih plinova po stanovniku u Republici Hrvatskoj iznosila je 2000. godine 6,6 tona CO2 eq (eq - ekvivalent, jedinica za opisivanje količine kemijske vrste), a prosječna emisija u tranzicijskim zemljama bila je 13,7 tona CO2 eq po stanovniku. Svjetski prosjek 2000. godine iznosio je 5,6 tona CO2 eq. Emisija stakleničkih plinova Hrvatske također je među najmanjima u usporedbi s državama EU. (H) Preuzeto sa www.Poslovni.hr

Materijali