Ulaz za korisnike

Hrvatska komora arhitekata ukinula broj natječaja za projekt na Laništu isključivo zbog povrede anonimnosti i ravnopravnosti

|
Foto: Hrvatska komora arhitekata
 
Foto: Hrvatska komora arhitekata
Hrvatska komora arhitekata (HKA) poništila je izdani registarski broj natječaju za urbanističko-arhitektonsko rješenje Društvenog centra na Laništu jedino i isključivo zbog proceduralnih pogrešaka. Naime, utvrđeno je da je u postupku provođenja natječaja došlo do povrede osnovnih načela po kojima se provode natječaji, a to su načela anonimnosti i ravnopravnosti. Povrijeđeni su također i uvjeti natječaja u kojima jasno piše da su svi natjecatelji dužni čuvati anonimnost svog rada, da su svi autori anonimni do objave rezultata natječaja i da tijekom trajanja natječaja treba jednako postupati sa svim natjecateljima.

Podsjetimo, kršenje odredbi Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata sastojalo se u tome što je jedan član Tehničke komisije natječaja, nakon raspisivanja natječaja, sudjelovao na radionici u organizaciji jednog od autora-natjecatelja. Dodatno, u natječajnom radu tog istog autora bila je objavljena fotografija autora i člana Tehničke komisije, uz  radnu maketu natječajnog rada. Očito je da je raspisivač natječaja znao identitet jednog od autora-natjecatelja, a isti autor-natjecatelj je prekršio obvezu iz uvjeta samog natječaja da ostane anoniman.

„Natječaj za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje Društvenog centra na Laništu, kao i svi ostali natječaji u Gradu Zagrebu, provodi se sukladno odluci Gradske skupštine u kojoj je utvrđeno da se natječaji na području Grada Zagreba provode po Pravilniku o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata. Ukoliko imamo prijavu ili utvrdimo da se nije poštivala ova odluka Gradske skupštine, odnosno Pravilnik o natječajima, dužni smo sukladno tome postupiti, a to u ovom konkretnom slučaju znači ukinuti registarski broj izdan natječaju, pri čemu ne ulazimo niti smijemo ulaziti u stručnu vrijednost radova.” ističe predsjednica Hrvatske komore arhitekata Željka Jurković. “Ne radi se o nikakvom birokratiziranju nego isključivo o tome da u javnom natječaju svi natjecatelji - arhitekti koji na njemu sudjeluju ravnopravni, da imaju ista prava i obaveze te da se niti jedan natjecatelj niti jedan investitor ne mogu u proceduri natječaja ponašati kao da navedeni propisi za njega ne vrijede. Ne želimo vjerovati niti misliti da su medijski istupi i prozivanje investitora instrument pritiska na stručni rad Hrvatske komore arhitekata. Svaka javna kritika utemeljena na činjenicama je dobrodošla i poželjna, no naša stručna ovlast je jednako i odgovorno postupati bez obzira tko je investitor natječaja.“

Hrvatska komora arhitekata je pisanim putem i usmeno na sastanku održanom u Osijeku 4. siječnja 2016. godine detaljno pojasnila investitorima koje su odredbe Pravilnika prekršene i dala im konkretne upute što je potrebno napraviti kako bi se natječaj završio na način sukladan Pravilniku. No, investitori nisu poslušali niti pisane niti usmene naputke Hrvatske komore arhitekata koja ih je točno i na vrijeme informirala o svim posljedicama ukoliko budu inzistirali na natječajnom radu koji je prekršio načelo anonimnosti, ravnopravnosti i uvjete natječaja. Kako investitori nisu postupili po uputama,  Komora je  zbog toga bila prisiljena donijeti Rješenje o ukidanju registarskog broja Natječaja.

U svojim javnim nastupima investitor netočno navodi da je provoditelj natječaja ovlašteni predstavnik Hrvatske komore arhitekata. Provoditelja natječaja (Ured ovlaštenog arhitekta Miljenka Bernfesta) izabrao je sam investitor između 22 registrirana provoditelja natječaja u Republici Hrvatskoj koje je Hrvatska komora arhitekata temeljem njihovih stručnih referenci upisala u Registar provoditelja natječaja koji je javno dostupan na webu (http://www.arhitekti-hka.hr/hr/natjecaji-nadmetanja/registar-provoditelja-natjecaja/).

“Investitori su u ovom slučaju pomiješali postupanje birokracije s poštivanjem strukovnih propisa, odnosno akata Grada Zagreba. Stručno postupanje nije birokracija”,  ističe Jurković. 

Hrvatska komora arhitekata podržava svako investiranje u Grad Zagreb i Hrvatsku, dapače, u okviru svojih strukovnih ovlasti intenzivno radi na predlaganju zakonskih rješenja koja će i investitorima i arhitektima osigurati prihvatljiv regulatorni kao i stručni okvir poslovanja uz osiguranje pravne sigurnosti.

U prilogu link na rješenje o ukidanju Registarskog broja natječaja:

http://arhitekti-hka.hr/hr/natjecaji/obavijest-o-ukidanju-registarskog-broja-21-15_zg-ua_n,2994.html

 

Materijali