Ulaz za korisnike

Hrvatska – nova vrata Europe

|
Hrvatska – nova vrata Europe
 
Hrvatska – nova vrata Europe
Zagreb, 13. travnja 2012. – Na međunarodnom sajmu investicijskih projekata i komercijalnih nekretnina REXPO Zagreb 2012 koji će se održati 19. i 20. travnja 2012. u Hypo Centru u Zagrebu sudjelovat će Hrvatska komora inženjera građevinarstva kao kreator prvog panela REXPO foruma pod nazivom „Hrvatska – nova vrata Europe“.

Program „Hrvatska - nova vrata Europe“ predstavlja prijedlog valorizacije geoprometne vrijednosti nacionalnog prometa koji bi Hrvatska morala ostvariti kada postane punopravna članica Europske Unije, a konkretizirat će zamisli iz Programa razvojnih projekata u Republici Hrvatskoj koji je Komora objavila 2010. godine. Taj dokument predstavlja izuzetno značajan profesionalni iskorak u ukazivanju područja i prostora za razvoj nacionalne ekonomije, gdje sektor građevinarstva ima ulogu bitne, nosive konstrukcije konačnih rješenja u području energetike, energetske učinkovitosti, turističke industrije, suvremene poljoprivredne proizvodnje i intermodalnog prijevoza.

Panel raspravu vodit će Andrino Petković, član Upravnog odbora Hrvatske komore inženjera građevinarstva, a sudionici su Mario Crnjak, tehnički direktor IGH, Zvonimir Sever, predsjednik Hrvatske komore inženjera građevinarstva i prof.dr. Mladen Vedriš, s kojim smo razgovarali o samom panelu i očekivanjima od sajma REXPO.

„Kao jedan od autora Studije (ekonomski dio) Hrvatska – nova vrata Europe, sa zadovoljstvom sam prihvatio sudjelovanje  na sajmu REXPO. Republika Hrvatska unosi u Europsku Uniju izuzetno atraktivnu prometnu poziciju. Glavna poruka panela bit će potreba i mogućnost stvaranja logističkih uvjeta za intermodalni promet: obnova i izgradnja  željezničke mreže, modernizacija luka i aerodroma, te povezivanje s izgrađenom cestovnom mrežom, kao neophodan korak za ekonomsku valorizaciju te pozicije. Istovremeno, to je i snažan program nacionalnog new deala, koji je Hrvatskoj danas ne potreban, nego neophodan“, izjavio je Mladen Vedriš.

Program „Hrvatska – nova vrata Europe“ naglašava da je za pokretanje investicijskih projekta potrebna jasna razvojna strategija, isto tako, nužna je i dobra priprema projektne dokumentacije do razine lokacijske dozvole, bez koje je teško zainteresirati potencijalne investitore ili privući sredstva iz europskih fondova.

„Valorizacija prometno-logističke pozicije za Hrvatsku je istinska razvojna šansa. Takvim iskorakom Hrvatska se  otvara  i stječe priliku za privlačenje investitora u sektor prerađivačke industrije, koja je po definiciji u visokom stupnju i izvozna industrija“, objasnio je Vedriš.

O poslovnom značaju i karakteru okupljanja po ovoj osnovi, Vedriš se osobno imao prilike upoznati kao gost i sudionik međunarodnog sajma MIPIM koji se održava u Cannesu, gdje su prisutni vodeći europski i svjetski developeri, projektanti, investicijski bankari, ali isto tako i predstavnici velikih gradova i regija. „Izuzetna je to prilika i mjesto za razmjenu ideja i projekata, te privlačenje investicijskog kapitala za razvoj novih projekata. Iz svega do sada rečenog, jasni su razlozi zašto je za poduprijeti ovu vrstu događanja i u našem Zagrebu“, dodao je Vedriš.

Od sudjelovanja na sajmu REXPO očekuje prvenstveno stvaranje svijesti o načinu kako je jedino moguće ostvariti kompleksne projekte, a to su: sustavni razvoj lokacije (urbano-arhitektonski), detaljna ekonomska valorizacija i ocjena interesa i apsorpcijske sposobnosti tržišta, te neophodna potpora javnih adresa (općina, grad, država), pri čemu naglašava kako ostvarenje ovakvih projekata daje svoj bitni doprinos i rastu BDP-a i povećanju zaposlenosti.

„Za pokretanje novog investicijskog ciklusa potrebno je poznavanje tog posla, te u cjelini profesionalna organizacija u ostvarenju projekta, kao i konkurentski uvjeti poslovanja, okrenutost prema suradnji s vanjskim tržištima, atraktivnost, funkcionalnost i vrhunski dizajn konkretnog projekta. U slučaju grada Zagreba, jedan od pozitivnih primjera je dobra podloga za projekt Zagrepčanke, projekt Blok Badel i drugi“, izjavio je Vedriš.

Trenutnu investicijsku klimu Vedriš opisuje kao stanje očekivanja, ali pasivnog. Pri tome naglašava da je neophodno ostvariti niz poticajnih mjera koje tek u svojoj ukupnosti mogu potaknuti investicijsku klimu, ali na područjima koja  su u odnosu na sadašnju izgrađenost deficitarna.

„Nekoliko je faktora koji samo zajedničkim prisustvom i postojanjem omogućuju privlačenje ozbiljnih investicija. To su: riješeni imovinsko-pravni odnosi, kvaliteta i efikasnost javnih servisa: počevši od prostornog uređenja i urbanizma do transparentnog i jednoznačnog poreznog sustav, zakonske i ukupne normativne infrastrukture koja nije međusobno konfliktna ili ne do kraja razrađena; nakon zakona često nedostaju prateći akti i pravilnici, pravna sigurnost u slučaju mogućih sporova tijekom realizacije projekta; bilo kao posljedice neriješenih odnosa iz prošlosti ili nastalih prijepora tijekom odvijanja projekta, te Solution provideri  - specijalizirani uredi koji mogu ostvariti kompleksnu potporu ostvarenju projekata, vezano uz sva nabrojena područja i moguća ograničenja“, zaključio je Vedriš.

www.rexpo.hr

Materijali