Ulaz za korisnike

Hrvatske modularne kuće

Hrvatske modularne kuće
 
Hrvatske modularne kuće
Primarni cilj ovog projekta je lako i brzo građenje drvenih montažnih kuća bez primjene bilo kakve mehanizacije, kao i maksimalno pojednostavnjenje metode montiranja uz mogućnost dovršenja same gradnje od strane kupca

U današnje vrijeme gradnje 'anonimnih' obiteljskih kuća, najčešće bez valjane projektne dokumentacije i bez sagledavanja cjelovitosti investicije koje najčešće rezultiraju dugogodišnjim 'završavanjem' spomenutih objekata, nekvalitetnim stanovanjem u poluzavršenim objektima, iscrpljivanjem budućih korisnika dugotrajnom gradnjom zbog zahtjevnosti i potrebe za ozbiljnom građevnom operativom, i gradnje skupih obiteljskih kuća (samo za bogate) s druge strane, koja se bazira na skupim materijalima, ekspresiji najrazličitijih formi, kompliciranosti izvedbe koja ponekad daje osjećaj luksuza, ali vrlo često ne pridonosi kvaliteti stanovanja, razmišljali smo o modelu stanovanja koji bi zadovoljio potrebe suvremenog čovjeka i unutar kakvog prostora obiteljske kuće možemo zadovoljiti sve njegove zahtjeve.

Krenuvši od pretpostavke da će ekološka svijest o prostoru življenja biti sve više prisutna kod velikog broja ljudi, a u procesu globalizacije kod većine će se buditi i sklonost prema lokalnom i tradicionalnom, započeli smo rad na projektu obiteljske kuće koja bi objedinila sljedeće karakteristike: kvalitetu stanovanja i funkcionalnost prilagođenu današnjem načinu življenja, jednostavnost i suvremenost izgleda, s jednakom mogućnošću uklapanja kako u urbani, tako i u prirodni ambijent, fleksibilnost i prilagodljivost životnim promjenama, racionalnost i smanjen utrošak energije, jednostavnu i jeftinu gradnju, od prefabriciranih elemenata, u kasnijem razdoblju jednostavno održavanje, kao i zamjenu pojedinih elemenata s mogućnošću recikliranja, podjednaku namijenjenost domaćem i stranom tržištu.

Projekt i prototip

Ovaj projekt odnosi se na lako i brzo građenje drvenih kuća sustavom montiranja uz minimalan broj jednostavnih zahvata od unaprijed radionički pripremljenih elemenata kojima se jednostavno i lagano rukuje. Gradnja montažnih drvenih kuća konstantno se suočava s nekoliko bitnih problema. Tipologija samih kuća najčešće nije prilagođena montažnoj gradnji. Obično je riječ o kućama tlocrtnih dispozicija koje su preuzete iz drugih, 'klasičnih' sustava gradnje (beton, blok-opeka) koje su prilagođavane metodi gradnje drvenih montažnih kuća.

Takav pristup ne omogućava maksimalno iskorištenje modularne gradnje, fleksibilnost i funkcionalnu promjenjivost unutarnjeg prostora, kao ni jednostavnu i brzu dogradnju ili nadogradnju. Konstantni problem je i kako pojednostavniti same elemente gradnje i kako pojednostavniti metodu montiranja bez primjene mehanizacije (kranovi, skele i sl.), korištenjem što manjeg broja radnika i uz uvjet brze izvedbe.

Lako i brzo građenje

Dosadašnji problem je što se sustav montaže najčešće odnosi na sam konstruktivni sustav, dok se ispuna zidova i stropova ne izvodi sustavom montiranja, već zapunjavanjem izolacijom i finalnom obradom unutarnjih zidova, pročelja, međukatnih konstrukcija i krovova na licu mjesta. Problemi koji se javljaju kod gradnje kuća gdje se koristi sustav nosivih panela najčešće je zahtjevnost za brojnijom i dobro obučenom operativom (neophodnost većeg broja radne snage uz primjenu mehanizacije kao što su kranovi, skele i sl.).

Primarni cilj ovog projekta je lako i brzo građenje drvenih montažnih kuća bez primjene bilo kakve mehanizacije, kao i maksimalno pojednostavnjenje metode montiranja uz mogućnost dovršenja same gradnje od strane kupca, tj. korisnika. Ova metoda omogućila bi dodatno pojeftinjenje kuće.

Vlastiti izbor

Daljnji cilj je omogućiti korisniku da bira prema vlastitim potrebama i sklonostima između mnoštva varijanti prema razrađenom upitniku (katnost, kvadratura, oblik krova, završna obloga pročelja, stupanj opremljenosti interijera, tlocrtna dispozicija i organizacija prostora itd.) uz mogućnosti trenutačne kompjutorske simulacije odabrane varijante uz uvid u cijenu kuće s varijantama kompletnog završenja ili određenih faza gotovosti uz razne mogućnosti samodovršenja.

Kuće bi se gradile metodom montiranja s primjenom modularnog sustava, s lako gradivim nosivim vanjskim zidovima, što bi omogućilo slobodu u organizaciji tlocrta.

Takav modularni sustav koristio bi se i u gradnji međukatnih i krovnih konstrukcija. Sanitarni čvorovi i kuhinje izrađivale bi se u radionici kao gotovi blokovi koji bi se ugrađivali u samu kuću, a na sličan način bi se ugrađivala i ostala 'građevna galanterija' (vjetrobran, vanjske zatvorene ili unutarnje stepenice, zimski vrt, balkonski istaci, dodatna soba i sl.).

Način montiranja elemenata zidova i međukatnih konstrukcija, kao i sami elementi, predstavljaju osnovu projekta. Smatramo da je bitno što se montaža vanjskih nosivih zidova i međukatnih konstrukcija svela na tri jednostavna operativna koraka.

Primjena modularnog sustava

Kuće bi se gradile metodom montiranja s primjenom modularnog sustava od 120 cm. Bitno je bilo odrediti tipologiju kuće, tako da smo se odlučili za primarni izduženi oblik s konstruktivnim sustavom na obodnim, vanjskim zidovima. Takav 'konstruktivni plašt' omogućava nam maksimalnu slobodu u organizaciji unutarnjeg prostora, fleksibilnost i naknadnu promjenjivost uz lako micanje pregradnih zidova i njihovo korištenje na novim tlocrtnim pozicijama. Optimalna širina kuće je cca 6 m, tj. 5 modula.

Takva širina omogućava korištenje vertikalnih komunikacija u poprečnom smjeru u odnosu na kuću bez narušavanja konstruktivnog sustava. Jednokrake ili dvokrake stepenice pozicioniraju se između konstruktivnih greda. Širina kuće može biti manja uz primjenu dvokrakog stubišta ili pozicioniranjem jednokrakog stubišta izvan korpusa kuće vješajući ga konzolno na konstruktivni sustav. U slučaju da se širina kuće povećava iznad 5 modula, neophodna je primjena i uzdužnog nosivog zida unutar kuće.

Sama gradnja vertikalne konstrukcije i vanjskih zidova odvijala bi se u tri koraka.

1. Postavljanje konstrukcije od drvenih stupova dimenzije 10x14 cm u rasteru od po 120 cm.

2. Montiranje vanjskog panela koji ima dvojaku funkciju: kao vertikalna ukruta i rješenje pročelja Montaža se izvodi vijcima preko pocinčanih L-profila. Kao ukruta služi OSB ploča d=2 cm na koju se postavljaju ventilirana daščana oplata, vodoodbojna šperploča, paneli od drvene šindre, pletenog šiblja ili eternita. Montaža se izvodi iz unutarnjeg prostora (bez uporabe skele).

3. Montiranje unutarnjeg panela koji ima dvojaku funkciju: kao toplinska i protupožarna izolacija i kao unutarnja obloga. Dakle, panel se rješava kao zatvorena kutija ispunjena toplinskom izolacijom (mineralna vuna, staklena pjena, smjesa gline i slame ili sl.). Panel je s unutarnje strane obložen pločama od gips-kartona, s mogućnošću dodatnog oblaganja šperpločom ili sl. Montaža se izvodi iz unutarnjeg prostora.

Horizontalna primarna i sekundarna konstrukcija, podna i stropna obloga.

1. Postavljanje drvenih greda dimenzije 14x14 cm na nosive stupove u vanjskim zidovima, postavljanje horizontalne konstrukcije od drvenih greda dimenzije 10x20 cm u rasteru od po 60 cm (poprečno postavljenih između nasuprotnih spomenutih uzdužnih greda), postavljanje drvenih greda dimenzija 14x14 cm na nosive poprečne grede na koje se montiraju stupovi.

2. Montiranje horizontalne sekundarne konstrukcije koja se izvodi od OSB ploča d=2 cm dimenzija cca 240 cm x 120 cm na koju se fiksira podna obloga (1+1 cm okipor, OSB, parket).

3. Montiranje horizontalne sekundarne konstrukcije koja se izvodi od OSB ploča d=2 cm dimenzija cca 240 cm x 120 cm koja se fiksira s donje strane poprečnih gredica zajedno s mineralnom vunom i po potrebi podgledom od gips-kartonskih ploča.

Na sličan se način rješava i krovna konstrukcija.

Na taj način projekt omogućava izvođenje lako gradive drvene kuće koja se može ekonomično izvoditi i predstavlja znatnopoboljšanje u proizvodnji ranije poznatih metoda proizvodnje drvenih kuća.

Moguće su daljnje varijante na temu ovakve gradnje bez napuštanja i opsega projekta.Dakle lako gradiva drvena montažna kuća ima jasno definiran princip montiranja nosivih zidova stropne i krovne konstrukcije.

Nosivi zidovi sastoje se od nosivih greda, panela koji služi kao vertikalna ukruta i samo pročelje (fasada) i od panela koji služi kao toplinska i protupožarna izolacija i unutarnja obloga. Stropna konstrukcija sastoji se od nosivih greda, panela sekundarne konstrukcije i horizontalne ukrute sa slojevima poda te od panela podgleda sa zvučnom i protupožarnom izolacijom.

Ovaj sustav omogućava mnoštvo različitih varijanti, kao i fleksibilnost i naknadnu promjenjivost (dogradnja, nadogradnja i sl.), a znatno bi utjecao i na samu cijenu gradnje (predviđa se niža cijena nego kod klasične gradnje).

Pišu: Ivica Plavec, d.i.a., koncepcija, arhitektonsko oblikovanje, sustav gradnje;

prof. dr. Vlatka Rajčić, statička provjera i sustav gradnje

Izvor: www.masmedia.hr

Materijali