Ulaz za korisnike

Hrvatski kvalifikacijski okvir

Hrvatski kvalifikacijski okvir
 
Hrvatski kvalifikacijski okvir
Na predavanjima za područje šumarstva i drvne industrije o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru ( HKO ) u funkciji šumarske i drvnotehnološke struke na Međunarodnom sajmu namještaja Ambienta na zagrebačkom velesajmu govorile su ing. Marina Tatalović savjetnica Koordinacije za društvene djelatnosti i ljudska prava Vlade republike Hrvatske i prof. dr. Ružica Beljo-Lučić sa Šumarskog fakulteta.

Marina Tatalović je objasnila svrhu Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru te ulogu pojedinih tijela i institucija u provedbi HKO-a te koja je u svemu tome uloga strukovne komore i strukovnih udruženja.

Ing. Tatalović rekla je da treba stvoriti instrument cijeloživotnog učenja koji uređuje sustav kvalifikacija te obuhvaća sve razine obrazovanja i osposobljavanja. Također treba uspostaviti sustav za usklađivanje potreba tržišta rada, pojedinca i društva.

Ing. Tatalović je govorila i o razlozima za donošenje Zakona o drvnoj tehnologiji. Razlozi su promocija i pozicioniranje obrade i prerade drva, osiguravanje kvalitete drvne proizvodnje, zaštita i promocija struke i strukovnog obrazovanja te promocija cijeloživotnog učenja kao i zaštita od uvoza robe sumnjive kvalitete te zaštita drvne sirovine kao resursa od izuzetnog značenja.

U cijeloživotno učenje u svim područjima obrazovanja u Danskoj je uključeno 39% u Švedskoj 32%, a postotak uključenih u Hrvatskoj je 2,3% koliko je i u Grčkoj, a iza Hrvatske su jedino Rumunjska sa 1,5% i Bugarska sa 1,2% uključenih.

www.zv.hr/ambienta

Materijali