Ulaz za korisnike

I garaže trebaju njegu

|
I garaže trebaju njegu
 
I garaže trebaju njegu
I garaže trebaju njegu

Automobil mora s vremena na vrijeme na servis, kuća se mora redovito ličiti i to je samo po sebi razumljivo. Kako međutim stoje stvari s kućom za automobil, s garažom? Obično odaju promatraču – u usporedbi s kućom- nekako očajnu sliku, naročito kada se privatna garaža po pitanju saniranja i očuvanja njene vrijednosti zanemaruje. Često se oštećenja na garažama mogu izbjeći malim zahvatima, uz male troškove, naravno ako se izvrše na vrijeme.

Garaže od gotovih betonskih elemenata imaju dugi vijek trajanja, temeljita sanacija je potrebna tek nakon 20 godina. Ipak svakih pet godina isplati se kritički pregled garaže. To se naročito odnosi na krov. Tu zadaću preuzimaju eksperti Zapf-svijeta garaža. Oni nude sveobuhvatni sanacijski i modernizacijski servis za sve tipove garaža, bilo da su zidane ili od gotovih elemenata. I garaže trebaju njegu Modernizacija garaže započinje obveznom i besplatnom stručnom ekspertizom iz koje nastaje individualni sanacijski koncept s točno određenim troškovima; već prema stanju garaže popravlja se fasada i unutarnji zidovi, eliminiraju se mrlje na stropu, pukotine na podnim oblogama, zamjenjuju se sistemi vrata, obnavlja se pogon vrata i naravno izvodi se izolacija krova sa zaštitom od utjecaja atmosferilija. I garaže trebaju njegu Ukoliko se krov treba odnosno mora obnoviti servis ide i dalje. Kupac se može odlučiti za atraktivni poluskošeni krov na garaži ili može iskoristiti šansu te pretvoriti zeleni krov u „zelena pluća“, koji se ujedno iznimno lako održava. Osim optike u prvom planu kod modernizacije garaže stoji svakako i ekonomski aspekt. Ukoliko se građevinska supstanca garaže redovito održava, onda ona dugoročno zadržava svoju vrijednost. „Kuće za automobile“ nisu izložene samo opterećenjima okoliša, one su jednako tako izložene direktnom djelovanju ispušnih plinova.

Materijali