Ulaz za korisnike

IAE

|
IAE
 
IAE
IAE

Skraćenica za ISDN-priključak, utičnica, na koju su priključeni digitalni ISDN-uređaji. ISDN (Integrated Services Digital Network), služba integrirane digitalne komunikacijske mreže, koja integrira telekomunikacijske usluge kao telefon, telefax ili komunikacija prijenosom podataka, sve u jednoj mreži. Digitalizacija poboljšava u odnosu na uobičajenu analognu mrežu kvalitet prijenosa i što je najvažnije značajno povećava brzinu prijenosa.

Materijali