Ulaz za korisnike

Impregnirajuće lazure i lazure u tankom premazu

|
Impregnirajuće lazure i lazure u tankom premazu
 
Impregnirajuće lazure i lazure u tankom premazu
Impregnirajuće lazure i lazure u tankom premazu

Debljina premaza < 20μm, bez zatvorenog filma premaza, mala zaštita od vlage, ravnomjerna zaštita od atmosferskih utjecaja, nisu pogodne za furnir-šperano drvo, mogu se dobiti sa i bez fungicidnog dodatka, tamna boja doprinosu dužem intervalu održavanja.

Materijali