Ulaz za korisnike

Impregniranje betonskih ploča kistom

|
Impregniranje betonskih ploča kistom
 
Impregniranje betonskih ploča kistom
Impregniranje betonskih ploča kistom

Impregniranje betonskih ploča kistom - Impregnacija služi uglavnom kao zaštita armature od korozije. Nanošenjem namaza kistom te ravnomjernom raspodjelom gumiranom žlicom za izglađivanje mogu se epoksidnom smolom zatvoriti pukotine. Naravno da ne nastaje spoj mehaničkim silama. Kod izmjena širine pukotine postoji uvijek opasnost od pucanja impregnirane pukotine.

Nanošenje sloja za impregnaciju služi uglavnom za zatvaranje finih pukotina na okomitim površinama te na površinama horizontalnih građevinskih elemenata. Na očišćenu pukotinu se nanosi smola u razmaku od ca.3 do 5 minuta, sve dotle dok smola ne prodre u pukotinu.

 

Materijali