Ulaz za korisnike

Impulsni generator

|
Impulsni generator
 
Impulsni generator
Impulsni generator

Prema EU normi 18263-4 je impulsni generator uređaj koji upravlja uklopnim kontaktom vrata i automatikom otvaranja daje naredbu za otvaranje vrata.

Impulsni generator se razlikuju kao:

  • „svjesni generator“ kao npr. sklopka i taster, preko koji se svjesno upravlja otvaranjem vrata
  • „nesvjesni generator“ kao npr. radar i svjetlosne prepreke, preko kojih se vrata otvaraju nesvjesno pristupom u kontroliranu zonu.
  • Materijali