Ulaz za korisnike

INAgip planira izgradnju 5 platformi na Sjevernom Jadranu

|
INAgip planira izgradnju 5 platformi na Sjevernom Jadranu
 
INAgip planira izgradnju 5 platformi na Sjevernom Jadranu
Tvrtka INAgip, u suvlasništvu INA-e i talijanskog ENI-ja, planira izgradnju još 5 platformi za eksploataciju plina u sjevernom Jadranu, doznaje T portal iz elaborata o utjecaju zahvata na okoliš, koji je INAgip u tu svrhu predala Ministarstvu zaštite okoliša i prirode.

Prema podacima iz elaborata, novih 5 platformi trebalo bi biti aktivno između 20 i 30 godina, tijekom kojih se očekuje ukupna eksploatacija plina u količini od 9,4 milijarde m3. To bi, prema sadašnjim cijenama, predstavljalo vrijednost od oko 20 milijardi kn. Iz elaborata je vidljivo da bi se zahvaljujući INAgipovim investicijama sljedećih godina trebala značajno povećati proizvodnja plina na Jadranu, s obzirom na to da tvrtka trenutačno raspolaže sa 17 platformi, a uskoro bi ih trebala imati 28. Naime, uz najnovijih 5, navodi se da je u tijeku dovršenje izgradnje još 6 njih, za koje je okolišna studija rađena 2008. godine. Koji su rokovi gradnje i koja je vrijednost investicije u nove platforme, u INAgipovom elaboratu nije navedeno, a ništa više T portal nije doznao ni iz odgovora na upit. Iz Ine su poručili da nakon spomenutog elaborata slijedi ishođenje lokacijske dozvole, izrada rudarskih projekata i glavnih projekata za ishođenje građevinskih dozvola te da će realizacija ovisiti o rezultatima istražnih radova u narednom periodu.

Nije poznato ni kada se može očekivati početak proizvodnje sa 6 platformi po okolišnoj studiji iz 2008. godine, za koje se u elaboratu navodi da se dovršavaju. No za te platforme, čija je ukupna eksploatacija plina bila procijenjena na 5,5 milijardi m3, svojevremeno se u medijima procjenjivalo da će se investicija kretati oko 300 milijuna USD, pa se može pretpostaviti da ulaganja u 5 platformi iz novog projekta neće biti manja, s obzirom da je riječ o znatno većim kapacitetima. Da je riječ o izrazito visokoj cijeni ulaganja, vidljivo je i iz godišnjeg izvještaja Ine, u kojem stoji da je samo Ina, dakle bez talijanskih partnera, do kraja 2010. u sjeverni Jadran uložila čak 4,6 milijarde kuna. Prema podacima Ine, ukupna proizvodnja prirodnog plina iznosila je 2010. godine 2,33 milijarde kubika, od čega na kopnu 0,92 milijarde m3, dok je Inin udio u proizvodnji plina s polja na Jadranu bio 1,4 milijarde m3. Platforme za plin najveću proizvodnju ostvaruju na početku eksploatacije, a pet novih platformi ukupno bi prema projekcijama iz elaborata trebale na početku davati blizu 0,9 milijardi m3, dok bi onih 6 u izgradnji na početku proizvodnje davale blizu 0,7 milijardi m3.

(N.D.)

www.energetika-net.com

Materijali