Ulaz za korisnike

Industrija obnovljivih izvora energije u Njemačkoj

Industrija obnovljivih izvora energije u Njemačkoj
 
Industrija obnovljivih izvora energije u Njemačkoj
Kratki prikaz propisa o promicanju industrije energetike za odabrane energetske sektore

1. Njemačka politika obnovljivih izvora energije

Glavni propis njemačkog zakonodavstva na području energetike je Zakon o obnovljivim izvorima energije (EEG) prvi puta usvojen 2000. godine. EEG se pokazao iznimno uspješnim za opsežnu integraciju obnovljivih izvora energije u raznoliku energetsku ponudu Njemačke te je istovremeno ojačao vodeći položaj države na tržištu ekološki prihvatljivih tehnologija.

Razvoj proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije u Njemačkoj od 1990. do 2011.

*Kruta masa, tekuća masa, plinovita biomasa, biogeni udio otpada, odlagališni plinovi  i plinovi iz kanalizacije;

Izvor: BMU-KI III 1 na temelju statističkih podataka Radne skupine za obnovljive izvore energije (AGEE-Stat)

Kako djeluje EEG

Zakonodavstvo nalaže distributerima da prije nego što u mrežu puste električnu energiju dobivenu iz konvencionalnih izvora energije kupe određene količine električne energije dobivene iz obnovljivih izvora. Na taj su način ulaganja u projekte obnovljivih izvora energije zaštićena zajamčenom, tzv. „feed-in“, tarifom  (fiksnom u razdoblju od 20 godina). Istovremeno, povremeno smanjivanje tarifa (putem godišnjeg smanjenja) od graditelja postrojenja zahtijeva sustavne inovacije i smanjivanje troškova. Siguran poželjan povrat potiče izgradnju većeg broja postrojenja, čime se još više širi tržište zelenih tehnologija i inovacije. Inicijalni proces oslobođen birokracije i transparentna administracija omogućuju iznimnu učinkovitost EEG-a.

Među ostalim inicijativama kojima se promiče uporaba obnovljivih izvora energije u Njemačkoj svakako je usvajanje Zakona o kvotama za bio-goriva 2006. i Zakona o proizvodnji topline iz obnovljivih izvora energije (EEWärmeG) 2009. Grijanje čini više od polovice potrošnje energije u Njemačkoj, a postotak topline proizvedene iz obnovljivih izvora još uvijek se bilježi jednoznamenkastim brojem. Cilj Zakona o proizvodnji topline iz obnovljivih izvora energije je povećanje tog postotka na 14% do 2020. godine. Zakonodavstvo nalaže integriranje proizvodnje topline iz obnovljivih izvora energije u nove objekte ili kogeneraciju te osim toga, korištenje dodatnih mjera uštede energije.

Svojim konceptom i energetskim propisima, poglavito EEG-om, Njemačka nudi atraktivne mogućnosti ulaganja i tržišta za zelene tehnologije. Rezultat toga je da je Njemačka postala vodeća zemlja u svijetu na području obnovljivih izvora energije, s gotovo 18% udjela obnovljivih izvora energije u cjelokupnoj potrošnji do 2020. i 60% do 2050. Trenutno se 20% potrošnje električne energije dobiva iz obnovljivih izvora, što predstavlja tržište s ukupnim prometom većim od 25 milijardi eura. Osim toga, gotovo se isti iznos ulaže je u postrojenja za obnovljive izvore energije.

Izazovi s kojima se još potrebno suočiti su integracija električne energije proizvedene u samostalnom ekološkom postrojenju u energetsku mrežu te pitanje skladištenja proizvedene energije. Učinkovite tehnologije skladištenja energije imaju ključnu ulogu za održivu opskrbu energijom iz obnovljivih izvora. Brojne studije predviđaju značajan višak energije dobivene iz obnovljivih izvora nakon 2025. Očuvanjem tog viška moguće je nadoknaditi sezonska razdoblja nedostatka vjetra i sunca za proizvodnju energije.

Što se tiče njemačkog tržišta obnovljivih izvora energije, dugoročni ciljevi su sljedeći: daljnje širenje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, poboljšanje rentabilnosti, poticajno tržište, integriranje mreže i sustava te očuvanje osnovnih načela EEG-a (naknada za puštanje u mrežu i povlaštena „feed-in“ tarifa). Put prema cilju je zacrtan, a cilj koji osigurava 35% udjela energije iz obnovljivih izvora u potrošnji električne energije  do 2020. (2030.=50%; 2040.=65%; 2050.=80%) čini se vrlo izgledan.

2. Politika poticanja ulaganja

Njemačka nudi različite poticajne pakete kojima se podmiruju rashodi ulagačkih projekata. Na primjer, projekti „greenfield“ ulaganja potpomažu se različitim kanalima

Na području proizvodnje energije iz obnovljivih izvora inovacija ima ključnu ulogu u omogućavanju kontinuiranog razvoja postojeće tehnologije. U Njemačkoj naročito, s EEG-om koji promiče povećanje količine energije iz obnovljivih izvora uz istovremeno smanjenje troškova i povećanje udjela na cjelokupnom energetskom tržištu, inovacija mora predstavljati silu koja pokreće tržišni uspjeh. Kao posljedica toga, programi istraživanja i razvoja od vitalne su važnosti za poduzeća čija je djelatnost dio sektora zelenih tehnologija.

Njemačka osigurava cijeli niz državnih poticaja za istraživanje i razvoj. Od svih planova financiranja najvažnija se uloga pridaje programima usmjerenima na tehnologiju. Vrijednost godišnjih potpora iznosi oko 4 milijarde eura. Udio odobrenih potpora kreće se do 50% ukupnih troškova projekta ali može biti i veći ako se radi o malim i srednjim poduzećima ili ako se planiraju zajednički projekti.

Osim toga, Strategijom njemačke vlade za razvoj visoke tehnologije do 2020. nude se velikodušni poticaji za projekte istraživanja i razvoja u različitim sektorima. Među pet vodećih tržišta, klima i energija zauzimaju vodeću poziciju. Osim toga, na regionalnoj razini, poticaji za istraživanje i razvoj nude se u različitim oblicima i iznosima u svakoj od 16 saveznih pokrajina. Želite li saznati više detalja i dobiti informacije iz prve ruke (primjerice o kontrolnom popisu nekog projekta koji se odnosi na dostupnost poticaja, itd.) obratite se agenciji „Germany Trade and Invest“ koja ulagačima nudi usluge i informacije o mogućnostima ulaganja.

3. Njemačka industrija energije iz vjetra i foto-naponskih ćelija – promidžba tržišta i industrije

Foto-naponske ćelije

Njemačka i Italija dva su najveća tržišta foto-naponskih ćelija na svijetu, a Europa čini  74% ukupnog svjetskog tržišta. Svojim kapacitetom Njemačka je vodeća na svijetu s gotovo 25 GW instalirane snage.

Nova foto-naponska postrojenja 2011. godine u MWp

Godišnja količina foto-naponskih ćelija [MWp] koje se postavljaju u Europi u nadolazećim će godinama uvelike nadmašiti ostala tržišta, a njemačko tržište  predodređeno je da bude dominantno.  Važna prekretnica za njemačko tržište foto-naponskih ćelija bilo je postizanje pariteta mreže (s cijenama domaćih potrošača) 2011. godine, čime je Savezno ministarstvo okoliša (BMU) bilo prisiljeno izraziti svoju nadu da se foto-naponske ćelije u sljedećih nekoliko godina mogu iz najskupljeg pretvoriti u najjeftiniji oblik proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije.

Osim promicanja industrije kroz EEG, snažna platforma za istraživanje i razvoj u Njemačkoj industriji foto-naponskih ćelija jamči preuzimanje vodeće pozicije u svijetu. Više od 50 najmodernijih istraživačkih instituta ali i fakulteti bave se istraživanjem foto-naponskih ćelija. Suradnja na prvoklasnom istraživanju foto-naponskih ćelija mnogobrojnim poduzećima koje posluju u Njemačkoj osigurava održivu komparativnu prednost. Prema istraživanju EuPD, 2010. godine u istraživanje foto-naponskih ćelija  uloženo je više od 300 milijuna eura, a samo u toj godini njemački Ured za patente i robne marke registrirao je 290 patenata solarnih tehnologija.

Djelovanje klastera također pridonosi snažnoj dinamici  njemačkog tržišta foto-naponskih ćelija. Naravno da neposredna blizina vodećih proizvođača opreme za foto-naponske ćelije ubrzava rast proizvodnje ali i pristup know-howu. U Njemačkoj postoji najveći klaster za foto-naponske ćelije na svijetu za poduzeća koja se bave  tehnologijama poluvodiča, tankoslojnim tehnologijama ali i drugim tehnologijama. Mreže poput Solar Valley Mitteldeutschland, Berlin Solar Network, Silicon Saxony, Organic Electronics Saxony, i Forum Organic-Electronics pomažu u povezivanju zajedničkih interesa i prednosti.

Kako bi osigurala daljnji razvoj industrije foto-naponskih ćelija Njemačka nudi snažne poticaje za istraživanje i razvoj. Savezno ministarstvo za obrazovanje i istraživanje (BMBF) i BMU potpomažu financiranje projekata za istraživanje i razvoj foto-naponskih ćelija. Na regionalnoj razini postoji cijeli niz različitih programa poticaja kojima se još više učvršćuje okruženje za ulaganja.

Vjetar

Njemačko tržište energije iz vjetra čini 30% ukupno instaliranog kapaciteta Europe (12% ukupnog kapaciteta), što ga čini vodećim tržištem energije iz vjetra na Europskom kontinentu. Do kraja 2011. ukupno instalirani kapaciteti proizvodili su više od 29 GW. Prema njemačkoj Udruzi za proizvodnju energije iz vjetra (BWE) već do 2020. godine taj bi udio mogao iznositi 55 GW. Svojim udjelom od 40% među svim obnovljivim izvorima energije vjetar je već sada glavni pokretač proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i činit će motor daljnjeg razvoja i ubuduće.

Glavnina instaliranih kapaciteta nalazi se na kopnu („onshore“) dok se budući razvoj očekuje prvenstveno zahvaljujući energiji iz vjetra dobivenoj u vjetro-elektranama u moru („offshore“). Europa jest, a ostat će i nadalje, najvažnije tržište „offshore“ proizvodnje, s brojnim projektima u sjevernom dijelu države i u Baltičkom moru.

Poslovne mogućnosti i prednosti njemačkog tržišta energije iz vjetra su mnogobrojne.  Jedan od razloga je taj što se njemačka vlada uvelike zalaže za energiju vjetra. Daljnji rast osiguran je ogromnim ulaganjima u „offshore“ postrojenja i „repowering“. Taj takozvani “repowering” koncept  odnosi se na modernizaciju „onshore“ vjetro-turbina kako bi one postale učinkovitije zahvaljujući naprednijoj tehnologiji. EEG moderniziranim pogonima za proizvodnju energije nudi poticaj od 0,5 eurocenta po kilovat satu. Time se u Njemačkoj zahvaljujući „repoweringu“ stvara dodatni razvojni potencijal.

Uvjet za distributere koji za „offshore“ vjetro-elektrane nalaže postavljanje priključaka na mrežu na moru, dio je savezne politike. Istovremeno, taj uvjet predstavlja i dalje veliki izazov. Inicijative poput programa KfW "Offshore wind energy" koji osigurava financiranje „offshore“ vjetro-elektrana u iznosu od 5 milijardi eura te mnogobrojne inicijative za istraživanje i razvoj u Njemačkoj stvaraju vrlo atraktivno okruženje za ulaganje .

Nova se poslovna prilika pojavila nedavno, nakon revizije EEG-a koja je stupila na snagu u siječnju 2012. proizvođači/prodavatelji električne energije dobivene iz obnovljivih izvora mogu svakog mjeseca odlučiti žele li energiju pustiti u mrežu i realizirati „feed-in“ tarifu ili će je sami prodavati na tržištu. Ako odaberu direktno plasiranje na tržište, proizvođači imaju priliku tražiti tržišnu premiju (razliku između „feed in“ tarife koju propisuje EEG i prosječne mjesečne cijene kod razmjene energije) te naknadu za upravljanje kao dodatak na prihod od prodaje. Naknada za upravljanje pokriva troškove predviđanja i troškova puštanja u mrežu.

Osim toga, u Njemačkoj postoji i najjači svjetski klaster proizvođača energije iz vjetra. Bliska suradnja njemačkih instituta za istraživanje i razvoj i proizvođača opreme pomaže zadržati razinu komparativne prednosti jedinstvenu u svijetu. Jednako tako, mnoge mreže offshore vjetro-elektrana smještene su duž obale na sjeveru Njemačke. A uz pomoć luka na njemačkoj obali koje se pripremaju ispuniti infrastrukturne zahtjeve kako bi mogle služiti potrebama proizvodnje energije iz vjetra, čine još jedan element koji Njemačku zadržava na vodećem mjestu u svijetu, kada se radi o objektima ovakve vrste.  

Materijali

  • *Kruta masa, tekuća masa, plinovita biomasa, biogeni udio otpada, odlagališni plinovi  i plinovi iz kanalizacije;
Izvor: BMU-KI III 1 na temelju statističkih podataka Radne skupine za obnovljive izvore energije (AGEE-Stat)

    *Kruta masa, tekuća masa, plinovita biomasa, biogeni udio otpada, odlagališni plinovi i plinovi ...

  • Izvor: EPIA, 2012.

    Izvor: EPIA, 2012.

  • Izvor: EPIA, 2012.

    Izvor: EPIA, 2012.