Ulaz za korisnike

Info dan Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama

|
Info dan Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama
 
Info dan Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama
Info dan Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama

Radionica Info dan Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama, predstavljanje uvođenja Zelenog ureda i pokretanje Procura+ kampanje za održivu nabavu

Osijek, 25. studenog 2009. – U Osijeku se danas održala treća od četiri radionice Info dan Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama (Info SGE dan), namijenjena prvenstveno predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave, s ciljem informiranja o provedbi zakonskog okvira o energetskoj efikasnosti u neposrednoj potrošnji, o obvezama javnog sektora u Hrvatskoj i o ulozi energetskih agencija u poticanju energetske efikasnosti. Također, predstavljene su mogućnosti za razvoj i financiranje projekata energetske efikasnosti, i uvođenje koncepta Zelenog ureda u poslovanje lokalne i regionalne samouprave.

Projekt Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama u Republici Hrvatskoj (Projekt SGE) dio je većeg projekta Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj (EE projekt) koji već četvrtu godinu zajednički provode Program Ujedinjenih naroda za razvoj u Hrvatskoj (UNDP Hrvatska) i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva uz potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Globalnog fonda za okoliš.

„Pridržavanje Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji je zakonska obveza, a provođenjem SGE projekta, gradovi i županije dobivaju potrebne alate za postizanje financijskih i energetskih ušteda a time i smanjenje emisija stakleničkih plinova,“ rekla je Dunja Fadljević, voditeljica projekta Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama.

Općenito, sustavno gospodariti energijom znači pratiti potrošnju energije tako da u svakom trenutku znamo gdje (npr. uredi javne uprave, sportski objekti i sl.) i kako trošimo energiju (rasvjeta, sustavi zagrijavanja ili hlađenja prostora, ventilacija, i sl.) te koje energente koristimo (plin, loživo ulje, drvo, električna energija, voda), koliko energije trošimo i koliko nas to košta (litara lož ulja, m3 plina, kWh električne energije...).

„Kao rezultat svakodnevnog obavljanja uredskih aktivnosti utječemo na globalno zatopljenje, zagađenje zraka, kvalitetu pitke vode i povećanje količine stvorenog otpada. Zeleni ured je naziv za skup aktivnosti koje bi zaposlenici, u okviru redovnih aktivnosti, trebali prakticirati kako bi se u svakodnevnom uredskom poslovanju smanjio negativan utjecaj na okoliš, a povećala efikasnost korištenja resursa, što uključuje načela ekološke i energetske održivosti - zelenu nabavu, efikasno korištenje materijala i energije, smanjenje otpada i recikliranje, kako na razini uprave koja donosi odluke tako i među zaposlenicima. Tako će ured biti ugodno, zdravo, ekološki prihvatljivo i energetski efikasno radno mjesto“ objasnila je Dunja Fadljević te nastavila „energetski efikasni poslovni subjekti ne gube na udobnosti, već pametno gospodare energijom tako da isti ili veći opseg posla obavljaju uz manje potrošene energije, a ušteđena financijska sredstva mogu uložiti za unaprjeđenje svoga poslovanja.“ Kako bi se potakla sustavna edukacija zaposlenika kojom će se podizati svijest i motivacija za promjenu ponašanja, EE projekt je objavio priručnik i radnu knjigu Zeleni ured.

U sklopu radionice održana je prezentacija nove suradnje Programa Ujedinjenih naroda za razvoj i europskog tajništva udruženja lokalnih vlasti ICLEI u provedbi PRocura+ kampanje u Hrvatskoj kojoj je cilj provedba i promoviranje održive javne nabave te pri tome pružanje podrške javnim vlastima. Tim povodom predstavljeno je hrvatsko izdanje priručnika Procura+ - vodiča za isplativu održivu javnu nabavu. Procura+ kampanju pokrenuo je 2004. godine ICLEI – lokalne vlasti za održivost - međunarodno udruženje lokalnih vlasti (gradova, pokrajina i regija), lokalnih samouprava i nacionalnih i regionalnih organizacija lokalnih samouprava, koje ima 500 članova koji su se obvezali na održivi razvoj. Posljednjih 10 godina ICLEI je predvodnik aktivnosti održive javne nabave u Europi te je koordinirao brojne projekte kojima je cilj pokazati veliki potencijal održive javne nabave i osigurati praktične provedbene alate za javne uprave.

„Problemi vezani uz klimatske promjene, pretjerano korištenje prirodnih resursa, prijetnje bioraznolikosti i povećanje siromaštva ne mogu se riješiti bez pomaka prema održivijim praksama proizvodnje i potrošnje, stoga pridruživanje i sudjelovanje u Procura+ kampanji donosi prednosti od kojih su samo neke: financijske uštede, zaštita okoliša i zdravlja, postizanje lokalnih društvenih ciljeva, poticanje lokalnih inovacija, doprinos globalnoj održivosti, poboljšanje javnog imidža i povećanje integriteta„ rekao je Philipp Tepper, voditelj kampanje Procura+ iz europskog tajništva ICLEI-a, (najvećeg globalnog međunarodnog udruženja lokalnih vlasti (gradova, županija, regija)

„Kad bi sve javne vlasti u Europi kupile energetski efikasna računala ispunili bi gotovo 18% od zahtjeva Kyoto protokola. Javne vlasti u Europi troše gotovo 16% ukupnog BDP-a za proizvode i usluge koji se nabavljaju putem javne nabave. Taj podatak pokazuje koliko su javne vlasti velik akter na tržištu i koliku snagu imaju za donošenje odgovornih i inovativnih odluka,“ istaknuo je Philipp Tepper.

„Vrlo je često shvaćanje da je održiva (ili „zelena“) nabava cijenom previsoka te da koristi ne opravdavaju uloženo vrijeme i trud. No, premda nerijetko početna cijena može biti viša, treba uzeti u obzir sve troškove proizvoda ili usluge tijekom njihovog životnog vijeka (nabavna cijena, troškovi uporabe, održavanja i zbrinjavanja). Izračun može pokazati da se početna investicija u konačnici itekako isplati, i to ne samo financijski kroz potrošnju energije i rezervne dijelove nego i kroz posljedice na okoliš i društvo u cjelini. Pametna javna nabava može i potaknuti lokalno gospodarstvo,“ zaključno je rekla Dunja Fadljević.

Na radionici su predstavljene obveze jedinica lokalne i regionalne samouprave i mogućnosti za regionalne energetske agencije u sklopu provedbe Zakona o učinkovitom korištenju energije u nepsrednoj potrošnji (ZUKE). O provedbi ZUKE-a i programima za poticanje i praćenje projekata energetske efikasnosti govorio je mr.sc. Željko Kučiš, v.d. načelnik Odjela za poticanje racionalnog gospodarenja energijom i energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Ivan Pržulj, stručni savjetnik Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) govorio je o ulozi regionalnih energetskih agencija u strateškom energetskom planiranju, praćenju i izvještavanju. O aktivnostima i planovima Energetske edukacijske agencije govorio je Goran Pichler, voditelj projekta. O lokalnim proračunima i poticanjima projekata energetske efikasnosti govorile su stručne savjetnice iz Odjela resursne ekonomije, zaštite okoliša i regionalnog razvoja Instituta za međunarodne dnose dr. sc. Ana-Maria Boromisa i mr. sc. Ana Pavičić Kaselj. Zeleni ured i efikasno uredsko poslovanje predstavija je Jelena Kremenjaš predstavnica UNDP-a i EE projekta. Kampanju Procura +, njenu provedbu i poticanje održive javne nabave u Europi predstavio je Philipp Tepper, koji je također održao trening o zelenoj javnoj nabavi.

Nastavno na Info SGE dane održane u Splitu, Zagrebu i Osijeku, radionica će se održati i sutra u Rijeci.

Više o EE projektu možete pronaći na

www.ee.undp.hr

a o Procura+ kampanji na www.iclei-europe.org/procurement i www.procuraplus.org.

Kontakt: Zoran Bogunović, UNDP Hrvatska, Projekt Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj, Voditelj projekta – Marketing, komunikacije i razvoj partnerstva, mob: 098/235-248; zoran.bogunovic@undp.org, www.ee.undp Petra Gjurić, UNDP Hrvatska, Projekt Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj, Asistentica na projektu – Informiranje javnosti i odnosi s medijima, mob: 098/905 04 85; petra.gjuric@undp.org, www.ee.undp

Materijali