Ulaz za korisnike

Infoline o fasadama

|
Infoline o fasadama
 
Infoline o fasadama
«Infoline» o fasadama ograničava se u pogledu informacija na temu «fasade» , na vanjske obloge građevina, koje oblikuju završetak uređenja vanjskog prostora u njegovoj cjelini.

Težište je većinom na zidovima fasada zavješenih u visini katova (Curtain Wall- zid zavjesa) i to na način jednoslojne ili višeslojne gradnje u najraznovrsnijim varijantama, kako je već vidljivo posljednjih godina na poslovno-uredskim objektima , te na način kako će se oblikovati u budućnosti.

Naravno, kod takvih fasada već egzistira pojam « otvori za prozore», ali većinom ti elementi povezivanjem u cjelinu fasade imaju i druge građevinske priključke za razliku od «otvora za prozore» u stanogradnji.

S manje intenziteta ovdje je obrađeno mnoštvo zidnih obloga sa stražnjom ventilacijom i spregnutih sistema za toplinsku izolaciju. Nešto manje će se razmatrati i otvori za prozore (npr. od PVC-a ili drveta) uključivši i njihovu povezanost sa spregnutim sistemima za toplinsku i zvučnu izolaciju.

Uz konstrukcije fasada koji imaju stražnju ventilaciju postoje i osnovne napomene i upute uz načine izvedbe. U obzir su uzeti svi relevantni aspekti tehnologije izrade fasada kao i ugradbeni elementi.

Slijede i podaci o normama , smjernicama kao i odabir bitnih propisa, koji imaju relevantno značenje kod projektanta prilikom donošenja odluka ili moguće jamstveno-pravno značenje.

FASADE S OTVORIMA

Pojedinačni elementi izrađeni od prozorskih profila

Otvori za prozore na upravnim i uredskim objektima izvode se pretežno od termički izoliranih aluminijskih profila, u manjem obimu i od drveno-aluminijskih profila i u vrlo malom broju od drvenih ili plastičnih profila.

Ostali mješoviti načini ugradnje profila kao npr. bakar/drvo ili aluminij/plastika nemaju spomena vrijedan udio na uredsko-poslovnim zgradama.

Pod pojmom fasade s otvorima za prozore podrazumijevaju se elementi izrađeni od prozorskih profila , koji kao pojedinačni element zatvaraju «otvor» u konstrukciji grube gradnje/rohbau.

Pri tome je nivo gradnje ovisan o ostalim graničnim arhitektonskim izvedbama fasade, svakako manje direktno u «otvor grube gradnje/rohbau» već termički povoljnije na izolacijsku razinu. Time je funkcionalno povezivanje otvora u grubu gradnju/rohbau važnije u pogledu planiranja i izvođenja raspodjele opterećenja, hermetičnosti, zaštite od vlage i buke.

Otvori za prozore u pravilu dobivaju rešetke ispune, formirane kao stojeće ili pokretne , kao krila. Elementi otvora mogu biti izrađeni kao priklopna, okretna, rasklopna ili okretno-priklopna krila. Moguć je i motorni pogon krila, kao i druge vrste regulacije npr. za reguliranje grijaćih tijela već prema poziciji krila, za izmjenu koncepta ventilacije, a naravno moguće je i ručno pokretanje.

Otvori za prozore imaju uobičajeno okvire sa svih strana.

Odabirom profila i ispuna značajno se može utjecati na toplinsku i zvučnu zaštitu. Ispune se mogu sastojati od prozirnih ili neprozirnih materijala. Punjenje ispune vrši se pomoću APTK odnosno EPDM profila. Uporabom elemenata ispune različite debljine može se izjednačiti unutarnja konstrukcija. Žlijeb stakla se prozrači i tlačno rastereti, a prozori nude kontrolirano odvođenje kondenzata.

Profilni se spojevi kod aluminijskih, čeličnih i plastičnih profila izvode ljepljenjem ili varenjem. Drveni se profili povezuju pomoću spoja čepovima i onda se lijepe.

Montaža se vrši u granicama tolerancije, najčešće tiplama. Priključci na grubu gradnju/rohbau izvode se kontinuirano, hermetički i vodonepropusno pomoću mehanički fiksiranih i zaljepljenih folija, te prema prilagodno oblikovanim trakama za toplinsku izolaciju, a kod visokih zahtjeva za zvučnom zaštitom i čeličnim okvirima.

Materijali