Ulaz za korisnike

Inovativna stambena gradnja za Mediteran

|
Inovativna stambena gradnja za Mediteran
 
Inovativna stambena gradnja za Mediteran
IRH-MED projekt - Inovativna stambena gradnja za Mediteran

Zadatak projekta je istražiti isplativost inovativnih modela stambene izgradnje prilagođenih zahtjevima zaštite okoliša i održivog korištenja resursa, uz promociju i očuvanje tipičnog mediteranskog identiteta.

Projekt iz Programa Mediteranska suradnja će u razdoblju od 3 godine s budžetom od milijun eura pokrenuti aktivnosti na definiranju stambene izgradnje prihvatljive za okoliš na Mediteranu.

Koordinator projekta je Agencija za poslovnu i tehničku suradnju katalonske regionalne uprave (ACC1Ó), a konzorcij čine javne i privatne institucije iz mediteranskih zemalja – Španjolske, Italije, Francuske, Grčke i Hrvatske.

Projekt u ukupnom trajanju od tri godine i budžetom od milijun eura sufinanciraju u iznosi od 85 posto ERDF (Europski regionalni fond za razvoj) za zemlje članice EU, a u Hrvatskoj IPA komponenta II – Prekogranična suradnja (Instrument pretpristupne pomoći). Ostatak sredstava u iznosu od 15 posto partneri na projektu osiguravaju iz drugih nacionalnih fondova.

Uključeno 5 zemalja iz regije

Agencija za poslovnu i tehničku suradnju katalonske regionalne uprave (ACC1Ó), provodi aktivnosti na projektu u suradnji s javnim i privatnim institucijama u 5 zemalja u regiji – Hrvatskoj, Grčkoj, Francuskoj, Italiji i Španjolskoj. Na uvodnom sastanku, na projektu održanom u Rimu u organizaciji Consorzio Nazionale CasaQualitŕ-Federabitazione, definirane su aktivnosti koje će se razvijati u okviru teme projekta - potaknuti veće korištenje inovativnih tehnologija u stambenoj gradnji na Mediteranu. Zadatak projekta je istražiti isplativost inovativnih modela stambene izgradnje prilagođenih zahtjevima zaštite okoliša i održivog korištenja prirodnih resursa uz promociju i očuvanje tipičnog mediteranskog identiteta.

Cilj projekta

Zbog izazova poput klimatskih promjena, nedostatka pitke vode i posljedica postojeće neodržive i stihijske gradnje, regije u Mediteranu su razvile brojne strategije za promociju održivog stanovanja no bez oblikovanja i promocije zajedničkog strateškog pristupa.

Iz tog razloga je cilj ovog projekta razvoj i uspostava zajedničkih smjernica i usklađenih procedura kategorizacije za poticanje primjene inovativnih modela stanovanja prihvatljivih za mediteranski okoliš kao i otvaranje nove tržišne kategorije za razvoj malog i srednjeg poduzetništva usmjerenog održivoj gradnji.

Izvor: PRO Gradnja

Materijali