Ulaz za korisnike

Insekti koji razaraju drvo i štetočine drveta

|
Insekti koji razaraju drvo i štetočine drveta
 
Insekti koji razaraju drvo i štetočine drveta
Insekti koji razaraju drvo i štetočine drveta

Najezda insekata koje razaraju drvo takozvani insekti u osušenom drvetu npr. anobije vode ka uništenju drveta odnosno drvenog građevinskog elementa. Drvo odnosno građevinski drveni element ugrožen je najezdom insekata od sadržaja vlage od ca. 10 %.

Borba s insektima je već regulirana u građevinsko nadzornim odredbama. U štetočine drveta spadaju tzv. insekti u svježem drvetu koji napadaju mlado drvo, tek posječeno drvo i dalje nastavljaju živjeti u njemu. Najezda takvih insekata nema utjecaja na nosiva svojstva drveta nakon ugradnje određenog konstrukcijskog drvenog elementa.

Najvažniji predstavnici insekata koji razaraju drvo su anobije. Minimalna vlažnost drveta, koja je dovoljna za normalan razvoj larvi na našim geografskim širinama leži između 8 do 12 %. Zaštita drveta od napada insekata tako nije moguća građevinskim mjerama.

Materijali