Ulaz za korisnike

Instalacije otpadnih voda

|
Instalacije otpadnih voda
 
Instalacije otpadnih voda
Instalacije otpadnih voda

Prljava voda i oborinska voda se skupljaju iz objekta preko glavnog cjevovoda, kanalizacije, krovnih žlijebova, žlijebova za skupljanje kišnice, te odvoda na tlu i drenažnih žlijebova.

Odvod prljave vode i kišnice sa zemljišta/tla vrši se preko mreže cjevovoda komunalne odvodnje ili preko privatnog, lokalnog sustava odvodnje odnosno preko malog uređaja za pročišćavanje oborinskih voda.

Poklopac za sprečavanje prodora neugodnih mirisa plinova iz kanala u prostore za stanovanje. Svako mjesto odvodnje mora imati predviđen zapor za sprečavanje prodora mirisa, u podrumu svakako mora postojati zbirni zapor kao i usporna zaštita od poplave u podrumu. Crpka u podrumu osigurava automatsku odvodnju, ukoliko voda ipak prodre u podrum.

Otpadne vode iz prostorija koje leže ispod razine uspora se odvode pomoću uređaja za podizanje otpadnih voda.

Materijali