Ulaz za korisnike

Integralni informatički program za rad u građevinarstvu

|
Integralni informatički program za rad u građevinarstvu
 
Integralni informatički program za rad u građevinarstvu
Integralni informatički program za rad u građevinarstvu, plod je višegodišnjeg rada i suradnje sa građevinskom operativom, na svim nivoima.

O PROGRAMU, OPĆENITO

Rađen je veoma sistematski, uvažavajući sve moguće momente, koji se mogu javljati u tijeku korištenja programa, s obzirom na vrstu i veličinu firme (visokogradnja, niskogradnja obrtnički radovi).U izradi je korištena usluga i stručna podrška mnogih kompetentnih firmi i institucija, sa ciljem što kvalitetnije finalizacije programa.

U segmentu procjene, korištena je usluga Udruženja sudskih vještaka Hrvatske gdje je program prezentiran uz pozitivnu ocjenu.

Uvažavajući potrebe, vezane za praćenje građevinske operative; od

ideje
do gotovog objekta, program učinkovito, brzo i sigurno, na svim organizacijskim nivoima pruža apsolutnu kontrolu nad radnim procesima i utrošcima.

Zbog jednostavnog i ugodnog radnog sučelja, s mnoštvom informacija, operacionalizira , u kratkom vremenu kreiranje svih dokumenata. Normativi rada, materijala i strojeva sadrže 57 vrsta radova, 32.000 grupa i preko 150.000 normativa. Baza normativa je otvorena za ažuriranje, tako da je unos novih podataka (iskustvenih normi) ili mijenjanje postojećih, stvar izbora.

Nastojeći, da se korisniku programa, što je moguće više olakša rad, i pružajući mu adekvatnu logistiku, na raspolaganju korisniku programa su normativi, koji obuhvaćaju sve segmente graditeljstva i standardnu kalkulaciju, koja ima obračun ukupne stavke. Pri eksternoj razmjeni podataka, program je kompatibilan sa sučeljima Worda i Excela.

Podaci koji se dobiju kroz praćenje operative, pripremljeni su za daljnju obradu u financijskom i materijalnom knjigovodstvu. Pošto se temelji na relacijskoj bazi, podaci koji se standardno koriste i koji su dobiveni obradama, mogu se naknadno koristiti po potrebi za različite svrhe; (analize, naknadne obrade, komunikacija sa drugim programima i sl.).

Sama izrada programa je takva, da korisnika na vrlo jednostavan način vodi kroz izbornike, u samostalnu komunikaciju sa programom. Bitne izvještaje, u opisnom djelu, moguće je kroz formu programa, unijeti ili promijeniti im parametre. Svi podatci, koji se koriste u programu, podložni su promjeni, od strane korisnika (novi podatak, ažuriranje postojećeg ili brisanje). Zbog složenosti, program se dijeli u nekoliko zasebnih dijelova, koji se mogu koristiti i kao integralna cjelina.Te cjeline su:

1.INVESTITORI

2.IZVOĐAČI – PROJEKTANTI (OPERATIVA)

3.PROCJENA - ETAŽIRANJE

SLIKOVNI PRIKAZ POJEDINIH VAŽNIJIH DIJELOVA OBRADE

EFEKTI I UŠTEDE PRI KORIŠTENJU PROGRAMA

Osnovna prednost programa je u tome što u odnosu na dosadašnji rad apsolutno ubrzava i pojednostavljuje točnost rada i kontrolu podataka. S obzirom da se radi o relacijskoj bazi i samoj organizaciji programa na integralnoj osnovi, jednim unosom podataka, ti podaci ulaze u više nivoa obrade.

Unos podataka je organiziran tako da se mnogi podaci mogu unijeti u bazu, osim ručnog i automatski iz drugih programa.

Primjer: Preuzimanje troškovnika od strane projektanta ili izvođača osim u pismenoj formi moguće je preuzeti i automatski, čime se dobiva na brzini i točnosti zbog mogućih eventualnih grešaka kod prijepisa

. Nakon upisa ili eksternog preuzimanja troškovnika, automatski dobivamo gotovu građevinsku knjigu, što nas oslobađa ručnog formiranja svake stavke posebno.

Pri obračunu direktnih troškova, dakle kod kalkulacije pojedinih stavaka u automatskoj komunikaciji sa normativom, istog trenutka dobivamo sve potrebne podatke za obračun stavke (cijenu materijala, cijenu rada po kategoriji i normativ rada i materijala).

Izradom troškovnika na bazi normativa automatski dobivamo planirani rad po kategorijama i vremenu, te potrebni materijal sa cijenama po jedinici i ukupno. Također je moguće pratiti ukupne potrebne količine rada i materijala, na nivou cijele firme zbirno za sva aktivna gradilišta, bez da svako zasebno obrađujemo. Na bazi vremenske dinamike može se unaprijed planirati nabava materijala po količini i vremenu, te djelatnike po broju i vremenu rada.

Rad programa rezultira određenim podacima, koje koriste ostale službe u okviru poduzeća (materijalno i financijsko knjigovodstvo). Također određene podatke može koristiti i plansko – analitička služba u svojim daljnjim obradama.

Transfer podataka sa ostalim zainteresiranim službama u okviru firme može se odvijati putem za to pripremljenih temeljnica ili direktnim prijenosom podataka. Kako će se taj transfer odvijati, ovisi o dogovoru sa korisnikom, te kompatibilnosti ostalih programa koje eventualno koristi firma.

Kontakt: Darko Milin Tel: 01/562 0922 Mob: 095/881 34 00 E-mail: info@igrad.com.hr Web: www.igrad.com.hr

Materijali