Ulaz za korisnike

Inteligentne električne instalacije u hotelima

|
Inteligentne električne instalacije u hotelima
 
Inteligentne električne instalacije u hotelima
Pod pojmom European Installation Bus, odnosno EIB sustavom kriju se inteligentne instalacije koje brinu i kontroliraju sve funkcije u svakom objektu namijenjenom za boravak ljudi. Upravo stoga je EIB sutav idealno rješenje za hotele

Sustav koji je u mogućnosti kontrolirati sve funkcije u nekom objektu namijenjenom za boravak ljudi nazvan je European Installation Bus (EIB). Riječ je o vodećem svjetskom sustavu inteligentnih električnih instalacija, koji nezaustavljivo juri u budućnost i uskoro će u potpunosti zamijeniti tradicionalne električne instalacije. Sustav koji čovjeku pruža maksimalni komfor i smanjuje obveze. Primjena EIB sustava pogodna je ne samo u domaćinstvima ili osamljenim individualnim stambenim objektima. Iste su mogućnosti primjene u višekatnim zgradama, hotelima, trgovačkim centrima i skladištima, autokampovima i marinama te u svim objektima koje treba posebno nadzirati. Sustav se može primjeniti i istovremeno iskoristiti za realizaciju velikog broja funkcija prema željama.

Idealno rješenje za hotele

Primjena EIB sustava je neizostavna u hotelima, znatnim potrošačima električne energije. Zadatak hotela je pružiti gostu veći komfor, podići razinu usluge i istovremeno ograničiti gosta u nekontroliranom i nepotrebnom trošenju električne energije i ostalih energenata.

Prvi je zadatak voditelja hotela kontrolirati nadzor vršnog opterećenja, smanjiti udar na mrežu koji se pojavljuje u određeno doba dana, odnosno, angažirana snaga dostiže svoje maksimalne vrijednosti u određenim vremenskim intervalima. Obično je to vrijeme poslije ručka kada većina gostiju za vrijeme popodnevnog odmora koristi klima uređaje, toplu vodu te slične uređaje i aparate.

Takvi su udari na mrežu vremenski predvidljivi pa se u takvim slučajevima EIB sustav koristi za akumuliranje energije, primjerice tople vode, snižavanje temperature u prostorijama kako bi u vrijeme povećane potrošnje odbacili suvišne potrošače.

Veći je problem opterećenja mreže teretom koji se ne ponavlja u pravilnim vremenskim razmacima. Njih nije moguće predvidjeti. Za takve slučajeve koristi se mjerni uređaj koji svake dvije do tri sekunde šalje informacije o trenutnoj potrošnji u EIB sustav. Registrirajući takve informacije, sustav će isključivati i uključivati terete i održavati konstantnost tereta na mreži.

S tehnologijom hotela trenutno nepotrebni tereti bit će definirani i isključeni.

Inteligentna soba

Brojni hoteli danas imaju instalirane uređaje alternativnog napajanja kao što su agregati, UPS uređaji, solarni i slični sustavi koji nisu dimenzionirani da zadovolje cjelokupne potrebe za napajanje električnom energijom. To su rezervni izvori napajanja u slučaju nestanka napona u distributivnoj mreži. Opasnost je u takvim slučajevima korištenja alternativnih izvora za napajanje objekta, mogućnost preopterećenja izvora. S tog razloga energetski razvod treba biti koncipiran tako da u svakom trenutku postoji mogućnost odbacivanja tereta koji bi mogli prouzročiti preopterećenje. Funkcija odbacivanja suvišnih tereta, odnosno zaštita alternativnog izvora električne energije, omogućuje nadzor vršnog opterećenja EIB sustavom.

Sljedeća mogućnost uštede je takozvana 'inteligentna soba', soba koja ima više režima rada i sama, ovisno o trenutnoj situaciji, izabire najpovoljniji režim. Primjer energetskog stanja u sobi i funkcije sobe vidljiv je iz tablice.

Osim navedenih primjera režima rada prikazanog u tablici, moguće je programirati i druge funkcije rada u sobi. Primjerice, doček gosta: nakon ulaska u sobu i umetanja beskontaktne kartice, soba uključi rasvjetu, odnosno diže razinu rasvjete od nula do 100 posto, podižu se rolete, pali se klima i još neke odabrane i programirane aktivnosti.

Beskontaktne kartice za goste i djelatnike

Funkcija inteligentne sobe može se postići na nekoliko načina, a odabrat će se onaj u kojem je odnos cijene i potreba najprihvatljiviji. Beskontaktnom karticom, kojoj se u danom trenutku mogu pridružiti željene funkcije, omogućuje se gostima prolaz, odnosno dozvola pristupa u određene prostore u hotelu. Bitna je razlikovnost kartice namijenjene djelatnicima hotela i kartice namijenjene gostima.

Gostima hotela dodjeljuju se kartice kojima se omogućuje željeni pristupi za vrijeme njihovog boravka. Uporabom kartice omogućen je prolaz gostima i djelatnicima bez upotrebe više ključeva, odnosno onemogućen je pristup neovlaštenim osobama.

Sve prethodno navedene funkcije primjenjive su i u uredima, poslovnim prostorima i svim javnim objektima. Osim ostalog, najprimjenjivije je upravljanje rasvjetom. Specifičnost za industrijske, kućanske, hotelske i sve ostale objekte je intenzitet osvijetljenosti koja mora biti u propisanim graničnim vrijednostima s obzirom na namjenu prostora, odnosno vrstu djelatnosti koja se u prostorima obavlja.

Proračunom rasvjete definira se tip i broj rasvjetnih armatura koje osiguravaju propisanu razinu osvijetljenosti. Ako je prostor koji treba osvijetliti okružen staklenim površinama koje dozvoljavaju prodor dnevnog svjetla, razina osvijetljenja u prostoru neće imati konstantu nego će varirati u nepredvidivim granicama.

Najvažnija funkcija EIB sustava, koja je primijenjiva u ovakvim slučajevima, je regulacija rasvjete na zadanoj razini. Ova funkcija omogućava da se intenzitet osvijetljenja kontrolira i održi na razini koja je propisana za tražene prostore. Na taj je način osobama koje borave u prostoru osigurana kvalitetna rasvjeta, a ujedno je omogućena štednja električne energije.

Izvor: PRO Gradnja

Materijali