Ulaz za korisnike

Internet

|
Internet
 
Internet
Internet

Internet je svjetski rasprostranjena mreža, skup najrazličitijih računala i računalnih mreža preko telefonskog ili nekog drugog voda na bazi zajednički primjenjenog komunikacijskog protokola. Ranije interesantan samo za poduzeća i škole, danas je neophodan sastavni dio kako poslovnog (E-business) tako i privatnog života, i koristi se sve više.

Internet nudi mnoštvo mogućnosti primjene, od kojih ćemo ovdje navesti samo najvažnije:

  • istraživačka namjena
  • slanje vijesti (e-mail, SMS, fax, slike, podaci)
  • instaliranje vlastite stranice (Homepage)
  • telefoniranje i video-telefoniranje preko interneta
  • kopiranje glazbe i videa s interneta
  • Da bi se Internet mogao koristiti potreban je pristup preko providera, kojeg treba dodatno zatražiti uz telefonski priključak.

    Materijali