Ulaz za korisnike

ISDN priključak

|
ISDN priključak
 
ISDN priključak
ISDN priključak

ISDN (Integrated Services Digital Network) tj. usluge integrirane digitalne komunikacijske mreže - integrira telekomunikacijske usluge kao telefon, telefax, ili komunikacija podacima, sve i jednoj mreži. Digitalizacija poboljšava u odnosu na uobičajenu analognu mrežu kvalitetu prijenosa i brzinu prijenosa. ISDN priključak (bazni priključak) raspolaže preko dva korisnička kanala, koji se mogu koristiti istovremeno neovisno jedan od drugoga.

Materijali