Ulaz za korisnike

ISDN telefonski uređaji

|
ISDN telefonski uređaji
 
ISDN telefonski uređaji
ISDN telefonski uređaji

Digitalni telefonski uređaji za priključak na ISDN-telefonski priključak ili za ISDN priključak za više uređaja. Prema konstrukcijskom stupnju uređaja priključuju se ISDN-telefoni, računala, fax-uređaji, automatske sekretarice ili postojeći analogni telefoni (bežični ili sa žicom). Također je moguć i priključak telefonskog uređaja za vrata.

Interne veze između priključenih uređaja su besplatne.

Materijali