Ulaz za korisnike

ISDN

|
ISDN
 
ISDN
ISDN

Skraćenica ISDN označava „Integrated Services Digital Network“ što doslovce znači „servisno integrirana digitalna mreža“. Sustav radi samostalno s digitalnim impulsima. Tako je ISDN oznaka za digitalnu telefonsku mjesnu mrežu, koja je koncipirana za normalne telefonske razgovore, fax i ostale usluge kao video-konferencije. Osim toga nudi znatno bržu i bolju uslugu od uobičajene analogne telefonske mreže.

Materijali