Ulaz za korisnike

Iskustva u planiranju i izgradnji državnih projekata na primjerima iz SAD-a

|
Iskustva u planiranju i izgradnji državnih projekata na primjerima iz SAD-a
 
Iskustva u planiranju i izgradnji državnih projekata na primjerima iz SAD-a
Prikazuje se metodologija primjene prostornih standarda u planiranju i izgradnji saveznih projekata u SAD-u, na primjerima US Coast Guard.

Sažetak

Prikazani su postojeći planerski standardi i norme s osvrtom na osnovne razlike između saveznih i državnih propisa. Opisana je i koordinacija planerskih i izvedbenih faza sa dokumentacijom o zaštiti okoliša. Iskustva iz SAD-a mogu biti zanimljiva za proces harmonizacije standarda u hrvatskom graditeljstvu sa standardima graditeljstva u EU.

Autor: Andrej Škarica, dipl. ing. arh., Master of City Planning, Senior Planner Retired, U.S. Coast Guard, Pacifi ca, California, USA UDK 69.009.183(73)

1 Uvod U SAD-u savezni građevinski projekti (unutar ministarstava/departmenta) moraju primjeniti postojeće savezne prostorne standarde i norme. Zbog toga US Coast Guard (CG), obalna straža SAD-a, za svoje građevinske projekte donosi i primjenjuje vlastite prostorne standarde i norme. To je potrebno za pravodobni razvoj i usklađivanje razvoja planske i izvedbene projektne dokumentacije s cjelokupnom pratećom dokumentacijom te za određivanje projektnog budžeta. Cilj je svega toga da se što prije donese projektni plan, program i budžet koji se poslije ne smiju drastično mijenjati ili povećati. Isto tako kontrolira se od samog početka lokacija projekta kao i sva potrebna infrastruktura i oprema. Metodologija planiranja unutar CG-a neprekidno se mijenja i usklađuje kako bi zadovoljila nove i složenije zahtjeve izgradnje i održavanja pratećih građevina.

Iako mnogi vladini uredi primjenjuju slične prostorne standarde za programiranje novih i praćenje postojećih građevina, ne može se kazati da su isti standardi sasvim sukladni. Zbog toga su se zadnjih godina pojedini savezni uredi, kao na primjer CG, General Services Administration (GSA), National Aeronautics and Space Administration (NASA), uključili u razvoj novoga građevinskog informacijskog sustava, Building Information Model (BIM), koji bi trebao, između ostalog, omogućiti usklađivanje standarda unutar većine vladinih ureda [1,2].

Iako sve države unutar SAD-a djeluju samostalno i propisuju svoje građevinske norme, one postaju djelomično usuglašene sa saveznim normama koje se upotrebljavaju prilikom izgradnje graqđevina fi nanciranih od strane savezne vlade SAD-a. Početak razvoja BIM-a zainteresirao je pojedine države, kao na primjer državu Wisconsin, da pristupe grupi zvanoj Building Smart Alliance, koja radi pod pokroviteljstvom National Institute of Building Sciences (NIBIS) i okuplja niz državnih i saveznih agencija zainteresiranih za razvoj BIM-a, koji bi između ostalog trebao omogućiti i usklađivanje građevinskih procesa i normativa. To će se ostvariti ako se sadašnja kooperacija nastavi i ostale države SAD-a pristupe ovakvom razvoju i usavršavanju BIM-a u nacionalni otvoreni sustav komunikacije svih informacija potrebnih za planiranje, projektiranje, izgradnju i održavanje građevina. Interes je velik i javlja se sve više privatnih sponzora iz građevne industrije kao što su: American Institute of Steel Construction, Associated General Contractors of America, International Code Council, McGraw-Hill Construction, Sheet Metal and Air Conditioning, Contractors’ National Association i drugi. Očekivanja su velika ali ostaje pitanje hoće li budući BIM sustav uspjeti ujediniti i zadovoljiti sve sudionike [3].

Više o ovoj temi na >>>>

Materijali

  • Iskustva u planiranju i izgradnji državnih projekata na primjerima iz SAD-a