Ulaz za korisnike

Ispitivanja polimerom modificiranog betona nerazornim metodama

|
Ispitivanja polimerom modificiranog betona nerazornim metodama
 
Ispitivanja polimerom modificiranog betona nerazornim metodama

Polimerom modificirani betoni često se rabe za sanaciju postojećih ab konstrukcija. U radu su prikazani rezultati laboratorijskog ispitivanja provedenog na 20 različitih sastava betonskih mješavina. Varirani su vodocementni omjeri, veličina zrna agregata i udio polimera u betonu. Utvrđena je ovisnost između mehaničkih svojstava betona ispitanih razornim ispitivanjem i nerazornim metodama i to određivanjem indeksa sklerometra i mjerenjem brzine prolaska ultrazvučnog impulsa.

Autori: Prof. dr. sc. Ivana Banjad Pečur; doc. dr. sc.; Nina Štirmer, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Zavod za materijale, Kačićeva 26, Zagreb; mr. sc. Jure Galić, Vibrobeton d.d., Zagreb UDK 666.974.001.4

1 Uvod Posljednjih godina povećana je primjena nerazornih metoda za dijagnostiku i defektoskopiju stanja konstrukcija. Prednost je nerazornih metoda u njihovoj jednostavnosti i činjenici da ne oštećuju konstrukciju ili uzrokuju samo manja površinska oštećenja. Interpretacija rezultata, međutim, jest jedan od najzahtjevnijih zadataka u modernome graditeljstvu. Prednost primjene kombiniranih nerazornih metoda vidljiva je kada varijacija određenog svojstva betona izravno utječe na rezultate ispitivanja nerazornom metodom, ali ne u istoj mjeri. To je vidljivo na primjeru povećanja vlažnosti betona pri čemu se ispitivanjem dobiva manja vrijednost indeksa sklerometra (odskoka), ali koja isto tako povećava brzinu prolaska ultrazvučnih valova i na taj način smanjuje ili povećava preračunanu ili izvedenu čvrstoću betona ako se rabi samo jedna metoda [1,2]. Poznati su odnosi između veličina izmjerenih nerazornim metodama i, na primjer, čvrstoće za obične betone, ali uočeno je da ti odnosi ne vrijede za betone u koje se dodaje polimer. Kako polimerom izmijenjeni betoni imaju sve veću primjenu u praksi, potrebno je razviti pouzdane modele koji omogućuju efikasno određivanje traženih svojstava. Dodavanjem polimera u svježi beton postiže se bolja obradljivost svježeg betona, a kod očvrsnulog se betona poboljšava prionljivost (adhezija) na podlogu, povećana je nepropusnost za fluide, povećani su otpor ulasku agresivnih tvari i otpornost na cikluse zamrzavanja i odmrzavanja i soli za odleđivanje te istezljivost i otpornost na udar [3, 4]. Isto je tako smanjen modul elastičnosti i povećan koeficijent puzanja. Stoga bi se moglo zaključiti da dodavanje polimera mijenja izlazne vrijednosti rezultata ispitivanja betona modificiranog polimerom nerazornim metodama, jer postoji određen utjecaj na modul elastičnosti betona, a time i na same rezultate ispitivanja.

Više o ovoj temi na >>>

www.casopis-gradjevinar.hr

Materijali