Ulaz za korisnike

Istaci / konzole

|
Istaci / konzole
 
Istaci / konzole
Istaci / konzole

Istaci / konzole - Pod pojmom konzola se podrazumijeva istak jednog ili više građevinskih dijelova - to može biti jedan jedini konzolni kamen, ali i vijenci fasade, erkeri ili cijele etaže.

Istak / konzola - predstavlja zid ispod otvora za prozor (vidi građevinske priključke)

Materijali